Fagkurs

Fagdag om Kjønnsinkongruens, autisme , språk og kommunikasjonsvansker

Hva er kjønnsinkongruens og autisme? Kurset vil rettes mot språk- og kommunikasjonsvansker. Vi deler også refleksjoner fra terapirommet rundt kjønnsinkongruens og autisme. Tema som å være annerledes, utenforskap, skam og andre følelser vil tas opp.

13.
juni
2024
  1. 13. jun. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 13. jun. 2024, 09:00 - 16:00

Arrangør

Det er Stiftelsen Stensveen som arrangerer fagdagen, i samarbeid med Harry Benjamin ressurssenter og Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt Norge.

Hvor

Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 10
7030 Trondheim

Påmelding

Frist for påmelding: 10. jun. 2024, 12:00
Påmelding
En dame som holder opp et kort foran seg med et symbol på.

Mennesker med Autisme kan ha utfordringer når det gjelder misforståelser særlig knyttet til indirekte tale, billedlige utrykk og generelle utsagn. Kommunikasjonen forstyrres av forståelse når det gjelder blikk, kroppsspråk, utrykk og gester. Det kan være vanskelig å «lese» andre.

Dette er en sårbar gruppe som ofte selv strever med å forstå hvordan de har det og med å formidle hva de trenger.

Hjelpeapparat kan oppleve møte med denne gruppen som vanskelig på grunn av manglende kunnskap om personens omfattende forståelsesvansker og hvorfor visse situasjoner oppleves stressende.

Målgruppe for fagdagen er fagpersoner som møter kjønnsinkongruens og autisme samt nærstående til personer som opplever kjønnsinkongruens.

Gro Holmquist: Utdannet Klinisk Vernepleier i Kognitiv atferdsterapi og 25 års erfaring med autisme fra Asker kommune,
Bleiker behandlingssenter, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune.

Asle Offerdal: Psykologspesialist og karakteranalytiker. Over 20 års erfaring med utredning, selvutviklingsgrupper og terapi for dem med kjønnsinkongruens. Har hatt egen praksis i Oslo siste 15 år.

Kontakt