En bygning med glassfront

Sinnemestring Brøsetmodellen

Vi hjelper kvinner og menn over 18 år som har sinne- og voldsproblematikk. Vi har innført denne modellen nasjonalt, så behandlingen vi gjør hos oss, gjøres også andre steder i landet.

Kontaktinformasjon

​​Sinnemestring, Brøsetmodellen er utarbeidet som et behandlingstilbud ved St. Olavs hospital i Trondheim og fungerer i dag som et poliklinisk avdeling ved sykehuset. Sinnemestring, Brøsetmodellen, St. Olavs hospital rettes mot voksene som opplever at deres sinne er i ferd med, eller allerede ødelegger forholdet til familien. Sinnemestring kan hjelpe deg som er redd for å ty til vold eller bruker vold. Tilbudet er til alle over 18 år som sliter med sinne og voldsproblematikk ovenfor sine nærmeste.

Kognitiv terapi

Hjelpen består av at pasienten identifisere flere typer mønster av sinne og aggresjon, og hvordan dette påvirker familien. Målet er å komme frem til gode mestringsstrategier. Behandler og pasienten samarbeider ved hjelp av sinnemodellen som er basert på kognitiv terapi. Behandlerne har kunnskap om betydningen av å bli møtt med en positiv tilbakemelding ved annerkjennelse og ansvar for egen voldsbruk.

Hovedsaklig gruppeterapi

I oppstartsfasen av behandlingen har alle tilbud om individuelle samtaler med behandleren, for kartlegging av problemet og innføring i behandlingsmodellen. Videre tilbud er hovedsakelig gruppeterapi. Gruppebehandlingen er satt til fast ukedag i 15 uker sammenhengende. Våren eller høsten etter vil pasienten få tilbud om oppfølgingsgruppe som møtes hver femte uke. Tilbud om informasjon og involvering av pårørende er tilbud fra oppstart og underveis i hele behandlingsforløpet. Evalueringsmøter med pårørende og barnesamtaler er eksempler på dette. Er det noen som anser det som hensiktsmessig med videokonsultasjon fremfor fysisk oppmøte legger vi til rette for det. Vi vet at pårørende har behov for involvering, og vårt formål er å redusere stress og belastninger for familien.​

 • En gruppe mennesker som sitter på en stol. Gruppen danner en sirkel.
  16. november 2023
  Kognitiv atferdsgruppeterapi versus mindfulness-basert stressreduksjonsgruppeterapi for vold i nære relasjoner

 • En person med hendene på hodet
  15. november 2023
  «Lena» slo samboeren sin: - Det var som å skru på en bryter

  Under en tacomiddag går det galt. Samboeren til «Lena» ser ingen utvei. Han må ringe politiet.

 • En knyttet mannshånd og ei jente som står med ryggen mot en hvit vegg.
  25. april 2023
  Sinnemestring: Usunt sinne

  -Utenfra kan alt se rosenrødt ut, men innenfor husets fire vegger er virkeligheten noe helt annet!

 • Manneansikt med strenge øyne.
  10. februar 2023
  Usunt sinne

  I mange år gikk kona og de to døtrene og var redde hver gang pappa kom hjem. Var han sint i dag? Var det noe i huset som kunne gjøre ham rasende? Til slutt fikk familiefaren kniven på strupen. - Gjør noe med sinnet ditt eller flytt hjemmefra.

 • En hånd som holder en telefon
  22. desember 2022
  Sinneterapi via videokonsultasjon

  Klinisk studie: På grunn av alle restriksjonene under koronatiden ble det gitt en internettbasert tilpasning av en sykepleierledet kognitiv atferdsgruppeterapi (CGBT) for voldsutøvere i hjemmet. 

 • Et barn som stå og holder rundt bamsen sin. I bakgrunnen står en mann og en kvinne og er aggressive mot hverandre.
  10. januar 2022
  Sterk økning i partnervold

  En fersk studie viser at partnervold økte med 54 prosent under nedstengingen i 2020.

Sist oppdatert 09.02.2024