En bygning med glassfront

Sinnemestring Brøsetmodellen

Vi hjelper kvinner og menn over 18 år som har sinne- og voldsproblematikk. Vi har innført denne modellen nasjonalt, så behandlingen vi gjør hos oss, gjøres også andre steder i landet.

Kontaktinformasjon

​​Sinnemestring, Brøsetmodellen er utarbeidet som et behandlingstilbud ved St. Olavs hospital i Trondheim og fungerer i dag som et poliklinisk avdeling ved sykehuset. Sinnemestring, Brøsetmodellen, St. Olavs hospital rettes mot voksene som opplever at deres sinne er i ferd med, eller allerede ødelegger forholdet til familien. Sinnemestring kan hjelpe deg som er redd for å ty til vold eller bruker vold. Tilbudet er til alle over 18 år som sliter med sinne og voldsproblematikk ovenfor sine nærmeste.

Kognitiv terapi

Hjelpen består av at pasienten identifisere flere typer mønster av sinne og aggresjon, og hvordan dette påvirker familien. Målet er å komme frem til gode mestringsstrategier. Behandler og pasienten samarbeider ved hjelp av sinnemodellen som er basert på kognitiv terapi. Behandlerne har kunnskap om betydningen av å bli møtt med en positiv tilbakemelding ved annerkjennelse og ansvar for egen voldsbruk.

Hovedsaklig gruppeterapi

I oppstartsfasen av behandlingen har alle tilbud om individuelle samtaler med behandleren, for kartlegging av problemet og innføring i behandlingsmodellen. Videre tilbud er hovedsakelig gruppeterapi. Gruppebehandlingen er satt til fast ukedag i 15 uker sammenhengende. Våren eller høsten etter vil pasienten få tilbud om oppfølgingsgruppe som møtes hver femte uke. Tilbud om informasjon og involvering av pårørende er tilbud fra oppstart og underveis i hele behandlingsforløpet. Evalueringsmøter med pårørende og barnesamtaler er eksempler på dette. Er det noen som anser det som hensiktsmessig med videokonsultasjon fremfor fysisk oppmøte legger vi til rette for det. Vi vet at pårørende har behov for involvering, og vårt formål er å redusere stress og belastninger for familien.​

Sist oppdatert 09.02.2024