Bevegelsesfrykt ved muskel- og skjelettplager

Bevegelsesfrykt, eller unngåelsesatferd (fear-avoidance), er noe man jobber mye med ved muskelskjelettplager.

Publisert 19.02.2019
Sist oppdatert 08.02.2021
illustrasjon av modellen
foto: wikipedia

​Bakgrunnen for dette er blant annet at grad av bevegelsesfrykt kan si noe om sjansen for at sykmeldte kommer tilbake i jobb. I denne artikkelen har vi sett på endring av bevegelsesfrykt etter arbeidsrettet rehabilitering. Vi ha også sett på sammenhengen mellom fear-avoidance og lengde på sykefravær ved psykiske plager.

Lenke til artikkelen i Journal og Rehabilitation Medicine

Artikkelen i pdf-format