To kirurger på operasjonsstua

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.

FOR legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.


Infrastrukturen har per i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital og 1 test-stue ved NTNU. Disse operasjonsstuene samt forskningsverktøy som er tilgjengelig i FOR infrastruktur er i praksis moderne forskningslaboratorier. Her ligger alt til rette for at prototyper og nye behandlingsmetoder kan utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

St. Olavs hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

 

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Fremtidens Operasjonsrom
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Klæbuveien 118

Klæbuveien 118

7031 Trondheim

Nyheter

  Spesialist pediatrisk fysioterapi, PhD, forsker
  Tlf: +47 918 97 615
  E-mail: lars.adde@ntnu.no / lars.adde@stolav.no​

  Professor
  Tlf: +47 918 97 689
  E-mail: guangyu.cao@ntnu.no

  M.Sc. Design electroniske systemerog innovation, nanoelectronikk og fotonikk / forsker
  Tlf: +47 406 12​ 631
  E-mail: sara.edvardsen@stolav.no​

    Off godkjent sykepleier, FoU koordinator, NorMIT koordinator
  Tlf: +47 414 40 406
  E-mail: gunnar.gjeldnes@stolav.no  

  Ingeniør,FoU koordinator - NorMIT 3D-LAB
  Tlf: +47 735 53 355 / +47 916 83 533
  E-mail: jan-magne.gjerde@stolav.no

  Professor, FoU koordinator / forsker
  Tlf: +47 734 12 312 / +47 951 68 372
  E-mail: vigdis.Schnell.Husby@stolav.no

  Et nærbilde av en mann som smiler

  Overlege
  Tlf: +47 918 11 361
  E-mail: gjermund.johnsen@stolav.no

  Ingeniør/ forsker, Ph.D, FoU koordinator
  Tlf: +47 918 97 945
  E-mail:  gabriel.kiss@stolav.no

  En person med stripete skjorte

  Kurskoordinator
  Tlf: +47 909 36 952
  E-mail: hilde.merete.klungerbo@stolav.no  

  Forsker
   Tlf: +47 909 62 913
  E-mail: Thomas.Lango@sintef.no

  Overlege intervensionell radiologi, klinikk for billeddiagnostikk, St. Olavs hospital
  Tlf: + 47 728 28 067
  E-mail:  frode.manstad-hulaas@stolav.no

  Professor Emeritus, St. Olavs hospital
   Tlf: +47 951 49 688
  E-mail: homyhre@online.no

  En mann med bart og briller

  Overlege
  Tlf: +47 900 55 166
  E-mail: ronald.marvik@ntnu.no

  Overlege, vitenskapelig rådgiver,Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer St. Olavs hospital
   Tlf: + 47 911 70 330
  E-mail: ivar.rossvoll@stolav.no

  En person som bruker briller

  Ingeniør
  Tlf: +47 971 29 444
  E-post: kirsten.ronning@stolav.no

  Direktør, Fremtidens operasjonsrom (FOR), Klinikksjef Røros sykehus
   Tlf: +47 982 80 585
  E-mail: jan.gunnar.skogas@stolav.no 

  FoU koordinator, kirurgisk klinikk, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer and klinikk for lungemedicin, autorisert radiograf, BSc., MSc.
  Tlf: +47 728 20 324 / +47 970 00 373
  E-mail: liv-inger.stenstad@stolav.no

  Morgendagens kirurgi starter her. Bedre og tryggere behandling for pasienten, med færre komplikasjoner og liggedøgn på sykehus og kostnadseffektive løsninger for helsevesenet og for samfunnet som helhet. Forventningene til fremtidens kirurgi er store. Nå tilbyr NorMIT høyteknologiske operasjonsstuer og utstyr for de som forsker på bildeveiledet diagnostisk og terapeutisk kirurgi. Her vil forskere fra hele landet kunne perfeksjonere fremtidens diagnostiske og kirurgiske praksis

  NorMIT

  FOR Fagråd  
  En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
  Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

  Følgende medlemmer er oppnevnt for perioden 2020-2024:

  1.amanuensis Ivar Rossvold (leder)

  Professor emeritus Hans Olav Myhre

  Professor Olav Haraldseth

  Professor Per Farup

  Professor Ståle Nordgård

  1.amanuensis Knut Haakon Stensæth

  1. amanuensis Frode Manstad-Hulaas

  Professor Wenche Moe Thorstensen

  Spesialist I klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo

  Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

  Leverandørforeninge​n fo​r helsesektoren (LFH)

  Legemiddelindustriforeningen (LMI)

  Nytt felles EU-regelverk om medisinsk utstyr er vedtatt og gjelder fra 26. mai 2021. Her finner du informasjon om hvordan regelverket er tatt inn i norsk lov.

  Statens legemiddelverk får større ansvar, og ble Direktoratet for medisinske produkter (DMP) 1. januar 2024. Det engelske navnet blir Norwegian Medical Products Agency (NOMA)

  Forside - Direktoratet for medisinske produkter

   

  A story about time!

  Todays patient - the technology of tomorrow. The film is based on a true story
  See the movie here
  Et par kirurger som utfører kirurgi

  Norwegian state of the art - operation facilities at your disposal

  The Operating Room of the Future (FOR) is a research infrastructure facilitating research and development within the surgical disciplines. The main focus is imageguided minimally invasive therapy. However, FOR is also participating in research on work flow, visualization and communication technology.
  Read the brochure here (pdf)
  Bilde4.jpg

  Today’s patients treated with technology of tomorrow

  FOR is a multidisciplinary arena for clinical research with focus on medical technology. FOR is set up to promote a close collaboration between clinicans, technologists, researchers and industrial partners.
  FOR brosjyre.pdf
  Nærbilde av operasjon med instrumenter