Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

OU-seksjonen utvikler og vedlikeholder helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling. Vi er pådrivere, veiledere og gjennomfører OU-tiltak på den enkelte klinikk, på foretaksnivå og i regional sammenheng. I tillegg initierer vi, og gjennomfører, kompetanseutviklingstiltak for ledere og ansatte på sykehuset.

Mer informasjon om utdanning og kompetanseutvikling


 

  • Organisere og videreutvikle helseforetakets gruppe av lederveiledere
  • Rapportering og analyser innenfor personalområdet
  • Utredningsarbeid innenfor prioriterte områder
  • Videreutvikling av Pasientbiblioteket og Undervisningsseksjonen
  • Styrings- og hjelpesystem innenfor prosjektarbeid, kompetanseplanlegging og for lønns- og personalkuben
  • Rådgiving, opplæring, bistand ved spørreundersøkelser, HMS-årlig kartlegging
  • Administrative oppgaver for stabsavdelingene


Undervisningsleder:  Anne-Kristin Fjellstad
Mobil: +47 907 75 458
E-post: anne-kristin.fjellstad@stolav.no


Saksbehandler:  Heidi Setsaas Kjeldsberg
Mobil: +47 971 82 807
E-post: Heidi.Setsaas.Kjeldsberg@stolav.no

 

Kontakt

Postadresse

St.Olavs Hospital
Olav Kyrres gt 17
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

1902 bygget, Harald Hardrådes gt 14, 3.etg - Østfløya

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14