En kvinne i laboratoriefrakk som holder en sprøyte med en kvinne i bakgrunnen

Utdanning og kompetanseutvikling

Fremragende behandling forutsetter fremragende ansatte.

Vi tilbyr fremragende kompetanseutvikling

St. Olavs hospitals visjon er å tilby fremragende behandling til våre pasienter. Vi skal gi den beste behandlingen som er tilgjengelig, utført av kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

Derfor er vi opptatt av å møte de ansattes behov for å lære mer. Vår kompetanseutvikling foregår både gjennom interne opplæringstiltak og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner.

 

Et universitetssykehus i utvikling

En gruppe kvinner i hvite labfrakker
Fremragende behandling

Som universitetssykehus har vi et tett og godt samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehuset og samfunnets behov.

Vi arbeider for å utvikle et inkluderende miljø for pasientbehandling, forskning og utdanning, og vil fortsette å utvikle sykehuset som en klinisk arena for utdanning. Sykehuset har behov for spesialister innen alle fagfelt, men er også avhengig av en god og grunnleggende generalistkompetanse hos de ansatte.

Utøvelsen av all behandling og pleie skal være kunnskapsbasert og av høy standard, og anvendelse av pasientforløp bidrar til at vi når dette målet.

Utdanning av helsepersonell er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgaver (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Som arbeidsgiver skal vi sørge for at våre ansatte gis mulighet til etter- og videreutdanning, samt gi opplæring slik at den enkelte ansatte kan utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10).

Jobb på St.Olav sommeren 2024

Hva skal du gjøre i sommer? Søk sommerjobb på St. Olavs hospital. Søknadsfristen er 27. mars og det er flere avdelinger som trenger din arbeidskraft.

Vi håper du blir en del av teamet!

Les mer om sommerjobber på St. Olav her
En gruppe mennesker som sitter på en benk

Sykepleier? Nå kan du søke utdanningsstilling!

Vil du bli spesialsykepleier? Vi tilbyr utdanningsstillinger både til sykepleiere som allerede er ansatt ved sykehuset og til nye søkere. Åpent for nye søkere nå.

Oversikt over utdanningsstillingene finner du her
En kvinne i blå skjorte

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.
Les mer om LIS-utdanningen ved St. Olavs hospital her.
En person som opererer
Sist oppdatert 15.02.2024