Behandling

Rehabilitering - Arbeidsvurdering etter ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan medføre både kognitive og fysiske utfall. Formålet med arbeidsvurdering er å utrede muligheter for å komme tilbake til arbeid eller utdanning, helt eller delvis, etter en skade/sykdom.

Henvisning og vurdering

Fastlege sender henvisning til opphold vedrørende arbeidsvurdering.

I henhold til Helsedirektoratets prioriteringsveileder for rehabilitering er maksimal ventetid for oppstart av en slik vurdering 26 uker etter mottatt henvisning.

Før

I planleggingsfasen før en arbeidsvurdering vil en pasientkoordinator ta kontakt for å avklare en del spørsmål, samt innhente samtykke for eventuell kontakt med samarbeidsparter som er viktige for arbeidsvurderingen. Det innhentes ekstra opplysninger ved behov.

Under

Avhengig av din funksjon møter du ulike yrkesgrupper forbindelse med arbeidsvurdering:

  • Medisinsk vurdering av lege for å undersøke helsetilstand

  • Vurdering av fysioterapeut for å undersøke motorikk og balanse, utrede behov for hjelpemidler og/eller tilrettelegging på arbeidsplass

  • Vurdering av ergoterapeut for å kartlegge tidligere arbeidssituasjon, prøve ut praktiske oppgaver og utrede behov for hjelpemidler og/eller tilrettelegging på arbeidsplass.

  • Nevropsykologisk vurdering for å utrede kognitive funksjoner ved hjelp av observasjon, samtale og tester

  • Bistand fra sosionom for veiledning i forhold til framtidig arbeid, informasjon om rettigheter og ytelser, samt hjelp til å fylle ut aktuelle søknader og kontakt med NAV og arbeidsgiver.

Etter

Ved oppholdets slutt vil det være et oppsummeringsmøte hvor teamet legger frem relevante funn fra utredning og konsekvenser for funksjonsnivå og eventuelle hjelpebehov. Pasient og pårørende/eksterne samarbeidspartnere kan komme med innspill/spørsmål, utdypning etc. underveis. Det skal avklares videre samarbeid og oppfølging, og avklares ansvar for eventuelle søknader til NAV, spesialisterklæringer og henvisninger til eksterne instanser.

Kontakt

Vådanvegen 39, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade

Kontakt Avdeling for ervervet hjerneskade
Mandag til fredag kl 08.30-15.30. Telefonen vil være stengt mellom 11.30 og 12.30, og fra 15.00-15.30.

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Transport

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.