Depresjon - internettbehandling

De viktigste symptomene ved depresjon er opplevelse av tristhet mesteparten av tiden, nedsatt interesse for ting du vanligvis liker, mindre initiativ og redusert energi. Depresjon er den mest hyppigst forekommende av alle psykiske lidelser. Forskning antyder at ca. 17 % av den allmenne befolkningen på et eller annet tidspunkt i livet rammes av depresjon.

Når du er deprimert har du ofte i tillegg flere andre symptomer:

  • Søvnproblemer
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Lav selvtillit
  • Redusert matlyst (evt. økt appetitt)
  • Skyldfølelse
  • Indre uro
  • Selvmordstanker
  • Irritasjon
  • Redusert sexlyst

Symptomene skal ha vært tilstede mesteparten av tiden, i minst to uker.

Når du er deprimert er det lett å havne i en ond sirkel der du blir passiv og tiltaksløs, noe som bidrar til å opprettholde og forsterke depresjonen på sikt. Behandlingen for depresjon handler mye om å bryte dette mønsteret. Det gjør du enklest ved å gjøre mer av det som gjør deg godt, selv om det ikke føles slik der og da.
Gjennom e-terapi kan du få lære hvordan du kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Første modul i behandlingsprogrammet for depresjon

Sist oppdatert 13.02.2023