Diagnose

Digital hjemmeoppfølging ved revmatisk sykdom

Du vil ikke bli innkalt til regelmessige kontroller, men få oppfølging når du har behov for det.
Pasienter med kronisk sykdom blir vanligvis fulgt opp gjennom faste kontroller hos spesialist.

Ved behovsstyrt oppfølging får du som pasient mulighet til å rapportere inn helsetilstanden din hjemmefra. Du fyller ut kartleggingsskjemaet «Hjemmerapportering revmatisk sykdom» en til to ganger i året eller ved behov. På denne måten vil du få tilbud om legekonsultasjon når behovet er der, og du slipper å reise til sykehuset når alt går bra.

Lyseblå boks med et hjertesymbok på og ern playknapp.

Utredning

Du er utredet og har fått bekreftet en artrittsykdom. Aktuelle sykdommer kan være sero-positiv og sero-negativ revmatoid artritt, Spondylartritt, uspesifisert artritt, psoriasisartritt og juvenil revmatoid artritt.

Behandling

Du behandles med sykdomsmodifiserende medisin og er i en stabil fase av sykdommen din.

Oppfølging

Du skal gå til fastlegen din for kontroll av blodprøver. Dette gjelder deg som bruker sykdomsmodifiserende medisin etter skjema fra Revmatologisk avdeling. Blodprøvene skal kontrolleres hver tredje måned.Det er ønskelig at du svarer på spørreskjema angående din helsetilstand 1-2 ganger i året. Du vil få varsel når det er på tide med din digitale årskontroll. Du kan også hjemmerapportere når du har behov for det og skjemaene vil ligge tilgjengelig for deg under "Spørreskjema" i appen. Det du rapporterer gir oss nyttig informasjon om din helsetilstand og brukes til videre oppfølging og behandling av deg som pasient. Når du rapporterer får du mulighet til å svare på om du trenger å snakke med helsepersonell ved Revmatologisk Poliklinikk, og om du trenger time.

Noe av informasjonen fra spørreskjemaene overføres til nasjonale medisinske kvalitetsregistre dersom du skriftlig har samtykket til dette. Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra registrene brukes til kvalitetsforbedring, og er en kilde til kvalitetssikring og forskning.


Fornyelse av resepter kan du gjøre på to måter. Endten ordne det selv i HelsaMi, eller ringe vår callbacktjeneste.

 • I HelsaMi kan du også fornye resept på biologisk medisin (H-resept). Dette gjelder IKKE Metex, Salazopyrin, Arava, Plaquenil, eller Prednisolon (kontakt din fastlege dersom du har behov for å fornye disse medikamentene). Når du skal fornye resept i HelsaMi går du inn på meny -> spørreskjemaer og finner skjemaet som heter "Fornyelse av resept på biologisk medisin".

 • Du kan fortsatt ringe vår callbacktjeneste for reseptfornyelse på 72 82 61 11. Trykk 3 for resept.


I tillegg til hjemmerapporteringen kan du når som helst kontakte oss for time eller andre spørsmål per telefon eller via melding i Helsami.

Kontakt

Bevegelsessenteret Revmatologisk poliklinikk

Kontakt Revmatologisk poliklinikk

Oppmøtested

Bevegelsessenteret, henvendelse i skranken i 4 etasje.

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number