Behandling

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

Etter en ervervet hjerneskade kan du av ulike helsemessige årsaker miste retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid.

De fleste som har fått en hjerneskade som følge av ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon. Hvilke områder som er rammet og hvor stor skaden er, avgjør når det er aktuelt å vurdere om du oppfyller helsekravene for å ha førerkort.

Medisinske forhold

Medisinske forhold som har betydning er: synsvansker, epilepsi, ulike medisiner eller motoriske vansker.

Kognitive vansker kan også påvirke evnen til å kjøre bil, for eksempel: redusert oppmerksomhet, vansker med å gjøre flere ting samtidig eller nedsatt reaksjonsevne. Noen kan også ha endret personlighet etter hjerneskaden; blitt mer impulsiv eller har redusert innsikt i egen funksjon. I disse tilfellene vil en førerkortvurdering være aktuelt, enten du har midlertidig kjøreforbud eller har fått inndratt førerkort.

Personer med ervervet hjerneskade skal sikres en faglig vurdering i forhold til helsekrav for førerkort.

Helsekrav for førerkort er hjemlet i lov, "Førerkortforskriften", og beskrevet ytterligere i Helsedirektoratets veileder for førerkortsaker.

Henvisning og vurdering

Tidspunkt for førerkortvurdering blir avtalt etter endt primærrehabilitering, eller etter søknad fra fastlege. Før det blir foretatt en vurdering må medisinske forhold som gjelder syn og epilepsi være avklart.

Før

Det er ingen spesielle forberedelser i forbindelse med førerkortvurdering.

Under

De fleste førerkortvurderinger blir gjennomført som dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon.

Hensikten med en førerkortvurdering er å undersøke prosesser i hjernen som kan være påvirket av skade/sykdom og som kan påvirke din evne til å kjøre bil.

Eksempel på slike funksjoner er oppmerksomhet, reaksjonsevne, beslutningsevne, rom- og retningssans, impulsivitet og motorikk (nedsatt kraft og bevegelse i arm eller bein).

Etter

Hvis vurderingen blir konkludert med at du fyller helsekravene for førerkort, vil du kunne få bistand og veiledning i hvordan du går fram for å sende søknad til Fylkeslegen ved Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) for å få tilbake ditt førerkort, eller å få starte oppkjøring om du ikke har førerkort fra før.

Hvis vurderingen blir konkludert med at du ikke fyller helsekravene for førerkort, vil melding om dette gå til Fylkeslegen ved Statsforvalteren. Denne avgjørelsen kan du påklage ved å sende klagen til Fylkeslegen.

Ved behov for praktisk kjøreprøve, går saken til Statsforvalteren ved Fylkeslegen. Praktisk kjøreprøve er en tilleggsundersøkelse som blir utført på vegvesenets trafikkstasjon.

Kontakt

Vådanvegen 39, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade

Kontakt Avdeling for ervervet hjerneskade
Mandag til fredag kl 08.30-15.30. Telefonen vil være stengt mellom 11.30 og 12.30, og fra 15.00-15.30.

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst.

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Transport

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.