Behandling

Hjerneskade - Intensiv språktrening i gruppe

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, er en relativt ny metode for trening som kan gi positive resultater for en del personer etter en ervervet hjerneskade, selv etter mange år. CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som du trener på, er basert på ord som du har nytte av i hverdagen.

CIST blir gitt til personer med språkproblemer, også kalt afasi.
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Henvisning og vurdering

For å delta på CIST må du enten bli henvist fra din fastlege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse allerede under primærrehabilitering.

Dersom det er uklart om du vil kunne nyttiggjøre deg intensiv språktrening i gruppe, vil det eventuelt bli gjennomført en poliklinisk undersøkelse. Gjennom undersøkelsen tar vi stilling til om språkforståelsen og den kognitive funksjonen er tilstrekkelig. 

Språktreningen er ikke egnet om du har progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Sjekkliste for ønsket innhold i henvisning.

 1. Problemstilling og målsettingen for henvisningen
 2. Sykehistorie:
  • 1. tidligere sykdommer
  • 2. aktuell sykdom/skade
 3. Nåværende tilstand vedr:
  1. språklig funksjon
  2. fysisk funksjon
  3. kognitiv funksjon
  4. grad av selvstendighet
  5. naturlige funksjoner
 • Familie/sosialt:
  1. familiære forhold
  2. bolig
  3. arbeid/ trygdeytelser
 • Medikamenter

Før

Det er en fordel for gruppedeltakerne å ha så lik type språklige utfall som mulig. Både når det gjelder verbalspråk og forståelse. Samhandlingen i gruppa går lettere, og treningen blir mest optimal for hver enkelt. Det blir tatt en gjennomgang av henvisninger og vurdert gruppesammensetning. Her avklarer vi hvem som skal i hvilken gruppe. Gruppene blir satt sammen etter type eller grad av språkvansker.

Planlegging gjennomføres av logopedene på våren for grupper som skal komme i høst-semesteret, og på høsten for grupper som kommer i vår-semesteret.

Under

Treningen foregår i gruppe med 3-4 afasirammede og logoped. Det bli gjennomført tre timer daglig trening over to separate uker, hvorav to av dagene (første dag i første uke og siste dag i siste uke) går med til testing av den enkelte deltager. Nest siste dag går også med til evaluering av tilbudet.

Uke 1 starter vi med testdag (mandag) og påfølgende fire dager med språktrening inkl. pauser. Det er en ukes opphold mellom de to treningsukene (uke 2) hvor du får oppgaver for egentrening hjemme. Her fokuserer vi på å trene benevning av gjenstander fra dagliglivet. Bruk verbalspråket aktivt med prinsippene fra spillet. Uke 3 har fire treningsdager (inkl. evaluering) og her er det testdag på siste dag (fredag).


CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som du trener på, er basert på ord som du har nytte av i hverdagen. Vi bruker bilder som vi spiller mellom oss, og det blir satt tekst på bildene, slik at du har hjelp i skrevne ord.

bilde av metoden i cist
Metoden starter med gjennomgang av billedkortene. Alle kort er laget i par, og det er om å gjøre å samle like par ved å spørre en annen deltaker om de kortene du ønsker å samle på. Kortene har ulik vanskelighetsgrad. Det står tekst på baksiden av bildene som støtte til talen. Etter hvert som du blir kjent med spillets gang, øker vi utfordringene. Vi setter blant annet opp en lav skjerm foran deg som skjuler kortene, men som gir deg mulighet for blikkontakt med de andre deltagerne.

Tilbudet gjennomføres som et treukers kursopphold.

Hver økt varer 1 ½ time med pauser etter behov. En økt om formiddagen og en om ettermiddagen. Samlet treningstid pr. dag blir 3 timer, og i tillegg kommer en økt med trening i oppmerksomt nærvær. Dersom ønskelig kan pårørende delta i treningen etter avtale med logopeden.

Etter

Etter avsluttet opphold ferdigstiller vi en logopedrapport med konklusjon. Den blir sendt til logoped i hjemkommunen din i løpet av to uker etter endt opphold. Vi anbefaler at du får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen.
 

Intensiv språktrening er et tilbud som, i utgangspunktet, gis inntil tre ganger à to uker. Tidsperspektivet er varierende fra person til person, alt fra tre måneder mellom hver gang, til flere år.

Vil du vite mer om CIST-metoden kan du klikke på lenkene nedenfor. Denne informasjonen utfyller kortversjonen ovenfor.

Intensiv språktrening infobrosjyre (pdf)

Bedre kommunikasjon mellom personer med afasi og helsepersonell (pdf)

Kontakt

Vådanvegen 39, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade

Kontakt Avdeling for ervervet hjerneskade

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Transport

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.