Behandling

Rehabilitering - Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon etter ervervet hjerneskade

Dette er et treningstilbud til deg som har fysiske utfall etter en tildligere ervervet hjerneskade (slag, hjerneblødning, traumatisk hodeskade m.m.). Metoden vi bruker kalles ofte Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT).

Erverva hjerneskade hos vaksne er ein skade som oppstår i ein normalt utvikla hjerne i vaksen alder. Det er stor variasjon i følgjene av ein slik skade, alt etter årsaka til skaden, omfanget og kva slags delar av hjernen som er råka.

Les mer på helsenorge.no

Metoden ble først og fremst utviklet for å bedre håndfunksjon. Du skal trene den slagrammede armen flere timer daglig, i to separate uker. Du skal også bruke den svekkede hånden i flest mulig aktiviteter i dagliglivet. 

Vi bruker lignende prinsipper for trening av gangfunksjon.

Motivasjon og vilje til å gjennomføre et slikt intensivt treningsopplegg er viktig. For håndtrening må du ha tilstrekkelig funksjon for å gripe og slippe gjenstander. For gangtrening må du kunne gå selvstendig med eller uten hjelpemiddel.

Henvisning og vurdering

Aktuelle deltagere vil bli vurdert etter søknad/ henvisning fra lege.

Før

Dersom vi er usikre på ditt funksjonsnivå,  innkaller vi deg til en poliklinisk time for nærmere vurdering om tilbudet er egnet for deg.

Under

Treningen foregår i en gruppe med fire personer. Du får et individuelt tilpasset treningsprogram med øvelser for styrke og bevegelighet. Du skal også trene på relevante hverdagsaktiviteter.

Den første dagen gjennomfører vi kartleggingstester og setter mål for treningsoppholdet. Vi oppfordrer deg til å skrive ned fem treningsmål for oppholdet. Målene bør være konkrete gjøremål som du strever med på grunn av nedsatt motorikk/ funksjon, og som du ønsker å mestre bedre. Treningen kan foregå både innendørs og utendørs.

Treningsoppholdet avslutter vi med nye kartleggingstester.


Fokus på å bruke den svekkede hånden i flest mulige aktiviteter i dagliglivet. Vanligvis benytter du vott på den ”friske” hånden for å hindre denne i å overta for den svekkede hånden.

Treningsprogrammet er variert og består av funksjonelle øvelser, samt styrke-, koordinasjons- og finmotorisk trening. Vi forsøker å finne frem til øvelser som er relevante for din hverdag. Ergoterapeut og fysioterapeut følger opp treningen gjennom dagen. Det blir anledning til egentrening på ettermiddag/kveld.

Fokus på balanse, tempo, gangsymmetri, gå i trapp, terreng etc.

Du får et individuelt treningsprogram som er tilpasset ditt funksjonsnivå, og det blir gitt nødvendig hjelp og støtte i forbindelse med krevende oppgaver. Treningsprogrammet er variert og består av øvelser for styrke, koordinasjon, balanse- og forflytning/gange. Vi forsøker å finne frem til øvelser som er relevante for din hverdag. Treningen foregår for det meste innendørs. Det blir anledning for egentrening på ettermiddag/kveld.

Etter

Etter gjennomført treningsopphold sender vi ut epikrise/ terapeutrapport til henviser med kopi til deg.

Du får også med deg et anbefalt treningsopplegg hjem. Vi oppfordrer deg til jevnlig bruk av kommunalt ergoterapi-/fysioterapitilbud som oppfølging av treningen.

Teksten ovenfor er en kortversjon om behandling av CIMT.
Vil du vite mer om behandlingen kan du klikke på lenkene nedenfor. Denne informasjonen utfyller kortversjonen ovenfor.

Brosjyre Intensiv trening hånd og gange, PDF

Les om tilsvarende tilbud på Sunnaas (CIMT)

Forskning om CIMT

Kontakt

Vådanvegen 39, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade

Kontakt Avdeling for ervervet hjerneskade
Mandag til fredag kl 08.30-15.30. Telefonen vil være stengt mellom 11.30 og 12.30, og fra 15.00-15.30.

Oppmøtested

Adresse: Vådanveien 39, 7024 Trondheim

Henvend deg i resepsjonen i første etasje ved ankomst.

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Transport

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.