Pasientkurs

Arvelig brystkreft og eggstokkreft. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring for deg som har påvist genfeil i BRCA 1 eller BRCA 2. Kurset går over en dag.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende, vanligvis to ganger per år. Datoer for kommende kurs publiseres fortløpende.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03

Dersom du er invitert fra St. Olavs hospital, trenger du ikke å ha med henvisning fra fastlege, da Medisinsk genetisk poliklinikk sørger for dette.

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset dersom du ikke har fått invitasjon til kurset fra sykehuset.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. 
 

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i en dag fra kl. 9.00 - 15.30 inkludert pauser og lunsj. Det serveres lett lunsj, kaffe/te og frukt på kurset.

Kurset arrangeres på Vardesenteret, Mauritz Hansens gt. 1F, St. Olavs hospital, Øya.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Innhold

Kurset belyser følgende tema:

Erfaringer fra en som har påvist genfeil, oppdatert kunnskap om arvelig bryst- og eggstokkreft, informasjon fra gynekolog og plastikkirurg angående forebyggende kirurgi samt muligheter for å utveksle erfaringer fra andre i samme situasjon.

Mål

Deltakerne skal

  • få grunnleggende tverrfaglig informasjon om egen lidelse og behandling av denne
  • tilegne seg kunnskap om mulighetene til å påvirke egen hverdag og sykdomsutvikling
  • dele egne erfaringer og bidra til diskusjon
  • fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon

Nyttige lenker

Les mer om arvelige tilstander på www.helsenorge.no

Vår kursoversikt

 

Kontakt

    Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

    72571303

Relevante behandlinger