Pasientkurs

Crohns sykdom. Lærings- og mestringksurs

To dagers pasientopplæring for deg med crohns sykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger årlig.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsj.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

 • Å leve med crohns sykdom
 • Sykdomslære og medikamentell behandling
 • Informasjon om sengepost og poliklinikk
 • Erfaringsutveksling
 • Operasjon ved crohns sykdom
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Trygderettigheter
 • Mestring av kronisk sykdom
 • Å leve med kronisk sykdom og smerter

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige lenker

Les mer om crohns sykdom på www.helsenorge.no

Lenke til Mage-tarmforbundet

 

Kontakt

  Lærings- o gmestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303