Pasientkurs

Gynekologisk kreft. Lærings- og mestringskurs om hverdagen etter gynekologisk kreft.

Todagers pasientopplæring for deg med gynekologisk kreft. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to til tre ganger per år. Kursdatoer publiseres fortløpende.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Dersom du har fått invitasjon til kurset fra Seksjon for gynekologisk kreft, St. Olavs hospital, trenger du ikke henvisning til kurset.

Om du ikke har fått brev fra sykehuset, må du sørge for henvisning fra lege.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe/te og frukt på kurset. Lunsj kan du kjøpe i en av sykehuset kantiner eller ta med matpakke.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis. Pårørende deltar kostnadsfritt.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Innhold

Aktuelle tema:

  • mulige bivirkninger etter behandling
  • tips i forhold til hverdagsmestring
  • inkontinens og bekkenbunnstrening
  • sex og samliv

Mål

Gjennom undervisning, veiledning og gruppesamtaler er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om gynekologisk kreft og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon mulige bivirkninger etter behandling og tips i forhold til hverdagsmestring.

Pårørende er velkommen til å delta.

Nyttige nettadresser

Les om senskader etter kreft på www.helsenorge.no

Kreftforeningen

Vardesenteret, St. Olavs hospital

Matoppskrifter ved kreft

Vår kursoversikt

Kontakt

    Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

    72571303