Pasientkurs

Hjertesykdom. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg som har hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år. Kursdatoer publiseres fortløpende. Kurset holdes på Orkdal sjukehus.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsj.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Våre kurstilbud

Innhold

  • Hjertesykdom
  • Fysisk aktivitet
  • Livsstil
  • Ernæring
  • Psykiske reaksjoner etter hjertesykdom
  • Trygderettigheter

Mål

Gjennom tverrfaglig veiledning, gruppesamtaler og trening, er målet å gi deltagerne økt kunnskap om hjertesykdom og bedre forutsetninger for å håndtere hverdagen.  Pårørende er velkommen til å delta.

Nyttige nettadresser

Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer

Les mer om ulike hjertesykdommer på www.helsenorge.no

 

Kontakt

    Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

    72571303

Relevante behandlinger