Behandling

Velcade (Bortezomib) hjemmebehandling

Velcade (Bortezomib) er en type legemiddel som kalles proteasomhemmer. Proteasomer er et av cellenes verktøy for å bryte ned proteiner. Dette er en viktig prosess for å opprettholde cellens funksjon. Myelomceller har svært høy proteinproduksjon og er svært sensitive for proteasomhemmere. Dette gir opphopning av proteiner i myelomcellen og fører til celledød.

Denne informasjonen er ment som en veiledning til deg som skal behandles hjemme med Velcade (Bortezomib) injeksjoner.

Hvorfor hjemmebehandling?

Du som behandles med Velcade(Bortezomib) kommer vanligvis til sykehuset en eller to ganger pr. uke for behandling. For å korte ned på tiden du bruker til, fra og på sykehuset for behandling, tilbyr vi nå at du kan behandle deg selv hjemme enkelte ganger. Tiden din er verdifull, og vi håper med dette at du får tilbringe mer tid hjemme, til arbeid eller andre aktiviteter som du setter pris på. Siden du har en sykdom som kommer til å trenge behandling gjennom lengre perioder, håper vi at dette tiltaket kan være med på å øke livskvaliteten din.

Før du starter

Du vil få opplæring i å sette medikamentet før du starter med hjemmebehandling. Hvis du lurer på noe / trenger praktiske råd i forbindelse med behandlingen, tar du kontakt med sykepleier ved Poliklinikk for blodsykdommer på tlf 72825101.

Hva er Velcade (Bortezomib)?
Velcade (Bortezomib) er en type legemiddel som kalles proteasomhemmer. Proteasomer er et av cellenes verktøy for å bryte ned proteiner. Dette er en viktig prosess for å opprettholde cellens funksjon. Myelomceller har svært høy proteinproduksjon og er svært sensitive for proteasomhemmere. Dette gir opphopning av proteiner i myelomcellen og fører til celledød.

Hvorfor hjemmebehandling?
Du som behandles med Velcade(Bortezomib) kommer vanligvis til sykehuset en eller to ganger pr. uke for behandling. For å korte ned på tiden du bruker til, fra og på sykehuset for behandling, tilbyr vi nå at du kan behandle deg selv hjemme enkelte ganger. Tiden din er verdifull, og vi håper med dette at du får tilbringe mer tid hjemme, til arbeid eller andre aktiviteter som du setter pris på. Siden du har en sykdom som kommer til å trenge behandling gjennom lengre perioder, håper vi at dette tiltaket kan være med på å øke livskvaliteten din.

Forberedelser
Første dose i ny  behandlings-syklus får du ved Poliklinikk for Blodsykdommer. Neste dose får du med deg hjem fra poliklinikken (ev hentes ut på Sykehusapoteket / sendes hjem til deg etter avtale). Før første behandling hjemme, vil du få opplæring i stikketeknikk og hygieniske prinsipper, samt avfallshåndtering.

Hvordan foregår behandlingen?

Velcade (Bortezomib) kommer ferdig blandet i sprøyte fra apotek og injiseres subcutant (i underhudsfettet) fortrinnsvis i magen (minst 5 cm fra navlen), men også lår og bakside av hoft kan benyttes. Om du samtidig er under behandling med Daratumumab, er det viktig at du setter Velcade på motsatt side av navlen, eller 7-10 cm til side for Daratumumabinjeksjonssted. Når du skal behandle deg selv hjemme, følger du steg for stegguiden som er beskrevet i denne brosjyren. Ettersom legemiddelet har begrenset holdbarhet, er det viktig at behandlingen gis på fastsatt dag, og at du følger behandlingsdagene som er oppsatt i syklusen.

Det er viktig at du føler deg frisk på behandlingsdagen – still deg selv følgendespørsmål:

 • Føler du deg syk eller har du hatt symptomer på forkjølelse?
 • Har du feber over 38º?
 • Har du noen nye eller forverrede bivirkninger, særlig i form av perifer neuropati i hender eller føtter som prikking/stikking, brennende følelse eller smerter
 • Har du fått problemer med balansen?

Om du svarer ja på noen av disse spørsmålene, skal du ikke gi deg selv behandling. Ta kontakt med sykepleier ved Poliklinikk for blodsykdommer. Vedkommende vil i samråd med legen din legge en ny plan for videre behandling. 


Steg for steg guide – ren teknikk, unngå berøring av rene / sterile punkter

 1. Finn frem Velcade-sprøyta. Hvis du har fått sprøyte(r) med lang holdbarhet som skal oppbevares i kjøleskap: la sprøyta romtempereres i ca. 30 min førbehandling

 2. Vask hender med såpe og vann

 3. Ta fram utstyret og plasser på et rent bord / underlag.
  Dette trenger du: Velcade sprøyte, subcutannål, desinfeksjonsserviett, steril kompress, plaster.
  Noen forskjellige typer medisinsk utstyr
  Oversikt over alt av utstyr du trenger ved behandling med Velcade (Bortezomib). Foto: St.  Olavs hospital
 4. Forbered sprøyta:
  • Kontroller at navn og personnummer stemmer og at holdbarhetsdato og klokkeslett ikke er passert 
  • Sjekk at innholdet i sprøyta er en klar væske, at den ikke er misfarget, og at den ikke inneholderpartikler
  • Fjern toppa fra sprøyta. Skru fast nåla. Unngå berøring av tilkoplingspunkter

 5. Forbered injeksjonsstedet på magen / lårets fremside eller  ytterside
  • Desinfiser valgt område (minimum 5 cm fra navlen)
  • Ta bort beskyttelseshylsen fra nåla, uten å berøre den ubeskyttede nåla. Klem opp en hudfold mellom to fingre så det desinfiserte hudområdet kommer opp midt mellom fingrene. Se bildet under.
  • Stikk inn nåla med et bestemt trykk i 45 graders vinkel og injiser Velcade langsomt med et jevnt trykk, til sprøyta er tom
  • Bytt injeksjonssted for hver injeksjon. I dagene etter behandling er det vanlig at det oppstår en lokal reaksjon i huden, der huden blir rød til brunlig, og at området preges av tørr hud

   En person som holder et lite gult leketøy

   Stikk inn nåla inn i mageskinnet og injiser Velcade langsomt, med et jevnt trykk, til sprøyta er tom. Foto: St. Olavs hospital

 6. Avslutt injeksjonen
  • Dra nåla sakte ut og hold en steril kompress over injeksjonsstedet
  • Sett på et plaster
  • Brukt sprøyte og spiss med beskyttelseshette legges i medfølgende plastpose. Posenoppbevares i egnet boks for medisinrester / stikkende avfall.Denne kan du ta med deg til poliklinikken / apotek for videre kassasjon når boksen er full
  • Vask hender med såpe og vann etter behandling

Vær oppmerksom

Velcade (Bortezomib) skal aldri injiseres i områder med rød eller blå hud, eller i et ømt område eller i et område med hard hud eller arrvev.

Kontakt

Gastrosenteret Avdeling for blodsykdommer

Kontakt Avdeling for blodsykdommer

Oppmøtested

Sengeposten ligger i Gastrosenterets 6. etasje, i den delen som heter Øst.
Poliklinikken finner du i Gastrosenterets 1. etasje, del Øst.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim