Beskrivelse av utviklet prototype

Hva har vi gjort så langt i innovasjonspartnerskapet, og hva har vi skapt?

Person med VR-briller ser på en stor dataskjerm

Foto: St. Olavs hospital

ObserVR er en VR-løsning som gjør at studenter og ansatte som jobber med psykisk helse kan øve seg på å gjenkjenne atferd og følelser i et trygg miljø. Løsningen består i dag av én pilotepisode.

Spillmekanismer ligger til grunn for simuleringen:

  • Spilleren kan prøve og feile i trygge omgivelser
  • Dialogen forgrener seg basert på hvilke valg spilleren tar
  • Hva spilleren sier vil gi utfall i pasientens følelsesuttrykk
  • De ulike retningene gir spilleren feedback som forteller hvilke tilnærming spilleren hadde i dialogen
  • Spilleren kan så gå tilbake for å utforske andre dialoggrener
Grafisk brukergrensesnitt, nettsted
Sist oppdatert 09.11.2023