Hva arbeider vi med nå?

Illustrasjon av VR: En mann som snakker med en kvinne

Illustrasjon: EGGS Design/Georgina Seviour

Målet med løsningen er å øke ferdighetsnivået hos ansatte og studenter i å observerer og gjengi psykisk symptomer.

Prosjektet har valgt å utvikle løsningen med VR som primærplattform, og gjennom dialog med en virtuell pasient vil student eller ansatt få trene på å observere, gjenkjenne og beskrive psykiske symptomer og tegn.

Sammen med ressurspersoner fra fagmiljøene innenfor sykehus, kommune og universitet, har prosjektet definert innhold og læringsmål for pilotepisode. Pilotepisodene skal danne grunnlag for å teste at simuleringsplattform og den tekniske utviklingen dekker behovet for studenter og helsepersonell som skal benytte løsningen.

I første del av utviklingsløpet - fra november 2021 - april 2022 - er det gjennomført omfattende medfirknining fra fagekspert gruppe bestående av kompetanse fra psykisk helsevern (barn, unge og voksne), kommunehelsetjeneste og universitetsmiljø med ansvar for opplæring og trening av helsepersonell.​

Sist oppdatert 09.11.2023