Palliativ forskning i Midt-Norge

KLB Midt-Norge samarbeider med flere aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktiviteten er integrert med Forskningsgruppe for kreft og palliasjon ved NTNU og Kreftklinikken St. Olavs hospital.

Ragnhild Green Helgås
Publisert 22.02.2019
Sist oppdatert 19.02.2021