Trening på tredemøller og sykkel

Trening som medisin

Hjertesvikt

Ved hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod ut til de andre organene i kroppen. Mer enn 100 000 nordmenn har hjertesvikt, og de fleste har hatt høyt blodtrykk i mange år eller overlevd hjerteinfarkt. I internasjonale retningslinjer har utholdenhetstrening høyeste grad av anbefaling for pasienter med .

  • Start med 10-15 minutter oppvarming, og avslutt med rolig nedtrapping av intensitet.
  • Bli gjerne litt svett og andpusten hver dag, og prøv å få til tre økter med utholdenhetstrening hver uke.
  • Du kan varierere mellom økter med kontinuerlig trening på samme intensitet og intervalltrening. Intervallene kan for eksempel foregå over 30 sekunder med høy intensitet som gjør deg svært andpusten, etterfulgt av 60 sekunder med roligere intensitet for å få pusten tilbake. Gjenta intervallene 10-12 ganger.
  • Å gå, løpe eller sykle er eksempler på gode treningsformer.
  • To eller tre økter med styrketrening hver uke kan gi god effekt. Fokuser på store muskelgrupper, gjennomfør 8-15 repetisjoner av hver øvelse, og velg så tung belastning at du er sliten etter siste repetisjon. Gjenta hver øvelse 3-4 ganger.
  • Har du alvorlig hjertesvikt og lav toleranse for trening, kan du trene mindre muskelgrupper, bruke lettere vekter og ta lengre pauser.

Treningsrådene over er ment som en enkel introduksjon til trening for pasienter med hjertesvikt, og de fleste pasientene kan ta utgangspunkt i disse rådene.

Hos omtrent halvparten av de som har hjertesvikt, er det pumpefunksjonen til hjertet som er for svak til å forsyne kroppen med blod. Resten har hjertesvikt med bevart pumpefunksjon, men med et stort og stivt hjerte som fylles dårlig med blod mellom hjerteslagene. Hjertesvikt graderes fra I til IV ut fra hvor alvorlig svikten er. Ved grad I har man hjertesvikt uten kliniske symptomer, mens personer med hjertesvikt grad IV har symptomer som tungpust, hurtig åndedrett, hoste og rask puls selv i hvile.

Du skal ikke trene hvis du har akutt eller ukompensert hjertesvikt, eller de to første dagene etter et hjerteinfarkt. Om tungpust og treningstoleranse har forverret seg i løpet av de siste fem dagene skal du heller ikke trene. Følg trafikklysmodellen under hvis du er usikker.

Trafikklysmodell, hjertesvikt.png

Det var de viktigste rådene. Klikk her hvis vil ha mer informasjon om når personer med hjertesvikt bør være forsiktige med å trene.

I internasjonale retningslinjer har utholdenhetstrening høyeste grad av anbefaling for pasienter med hjertesvikt grad I–III. Trening bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for å legges inn på sykehus.

Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for pasienter med hjertesvikt

Kondisjonstrening og styrketrening tilpasset hver enkelt gir aller best resultat. Både intervalltrening med høy intensitet og mer moderat trening ser ut til å være både trygt og effektivt ved hjertesvikt.

Les mer om hva slags trening som anbefales for pasienter med ulik grad av hjertesvikt

Last ned vår plakat som oppsummerer internasjonale retningslinjer for trening ved hjertesvikt

Hvis du synes det er vanskelig å å motivere deg for trening på egen hånd, finnes det heldigvis mange som tilbyr seg å hjelpe hjertepasienter med å trene.

I 2019 laget vi en oversikt over alle som tilbyr treningsbasert hjerterehabilitering i Norge. Vi kan ikke garantere at oversikten er oppdatert i tråd med dagens tilbud alle steder.

Under finner du også en oversikt over en del kommunale tilbud om trening for hjertepasienter, i tillegg til alle Frisklivssentralene i Norge, hvor du kan trene sammen med andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv.

Oversikt over hjerterehabiliteringstilbud i Norge

Helsedirektoratets oversikt over Frisklivssentraler

Sist oppdatert 11.05.2024