Sara Marie Nilsen

portrettbilde

Telefon:+47 908 67 025
E-post: Sara.Marie.Nilsen2@stolav.no

Kompetanse

Jeg har en ph.d. i samfunnsmedisin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med bakgrunn fra Norsk pasientregister, Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet har jeg mye erfaring med å håndtere store datamengde, samt analyser av den somatiske spesialisthelsetjenesten i Norge. Jeg har vært spesielt engasjert i epidemiologisk metode, registerdata, helsetjenesteanalyser, rapportarbeid, SPSS, Stata, Microsoft Office og formidling av resultater.

Arbeidsområde RSHU
Ved RSHU bistår jeg hovedsakelig med helsetjenesteanalyser, prosjektstøtte, rapportarbeid, datatilrettelegging og beslutningsstøtte. 

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021