Skikkelse

​Nordisk ryggmargsskaderegister

NordicSCIR

NordicSCIR er et nordisk medisinsk kvalitetsregister for ryggmargsskade. Registeret samler inn strukturerte og kvalitetssikrede data omkring forekomst, medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med en ryggmargsskade. Formålet til registeret er å bidra til bedre kvalitet i ryggmargsskadeomsorgen, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandling. Det nordiske ryggmargsskaderegisteret har sitt utspring fra det norske ryggmargsskaderegisteret (NorSCIR). Registeret er samtykkebasert.

Sist oppdatert 05.01.2024