Om oss

Velkommen til Nordisk ryggmargsskaderegister (NordicSCIR). NordicSCIR er et nordisk medisinsk kvalitetsregister for ryggmargsskade. Registeret samler inn strukturerte og kvalitetssikrede data omkring forekomst, medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med en ryggmargsskade.

Kontaktinformasjon

Nasjonalt og nordisk registersekretariat (NorSCIR/NordicSCIR) 

Faglig leder Anette Halvorsen

Anette Halvorsen

Faglig leder

48 00 76 67
Registerkoordinator Ann Louise Pettersen

Ann Louise Pettersen

Registerkoordinator

47 90 23 34
 

Andre hjemmesider

 
 

Post- og besøksadresse: 

 

Post og besøksadresse (samme som NorSCIR)

 

Nordisk fagråd og rådgivningsgruppe

Det er opprettet både et fagråd (Executive committee EC) og en rådgivningsgruppe (Advisory council AC) for NordicSCIR. Fagrådet har en representant fra hvert land, i tillegg er sekretariatet ved St. Olavs Hospital og Hemit IT representert. Rådgivningsgruppen er representert med et medlem fra hvert sykehus. 

 • Lars-Henrik Krarup (Danmark) EC
 • Pall Ingvarsson (Island) EC
 • Tiina Rekand (Norge) EC
 • Annette Halvorsen (Registersekretariat St. Olavs hospital)
 • Ann Louise Pettersen (Registersekretariat St. Olavs hospital)
 • Ingrid Njerve (Brukerrepresentant LARS)
 • Ellen Merete Hagen AC
 • Ellen E. Schaanning AC
 • Sara Rise Langlo AC
 • Wolfram Antepohl (Sverige) Assosiert medlem
 • Nora Sandholt (Sverige) Assosiert medlem
 • John Petter Skjetne (Hemit IT) Assosiert medlem

Registrerende sykehus
Danmark:

 • Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
  Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Viborg Heibergsalle 4
  Postbox 130
  8800 Viborg
 • Afsnit for rygmarvsskader 
  Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader 
  Rigshospitalet Glostrup
  Valdemar Hansens Vej 1-27, opgang 6
  2600 Glostrup

Island:

 • ​Medisinsk Rehabiliteringsklinik ved Grensás
  Landspitali Universitetssykehus
  Landspítali Grensás
  Grensásvegi 62
  108 Reykjavík

Sverige:

 • Rehabiliteringsmedicinska klinikenu
  Universitetssjukhuset i Linköping
  Region Östergötland
  581 85 Linköping

Norge:

 • Avdeling for Ryggmargsskader og multitraumer 
  Sunnaas Sykehus HF
  Bjørnemyrveien 11
  1453 Bjørnemyr
 • Spinalenheten Nevrologisk avdeling
  Haukeland Universitetssykehus
  Helse Bergen HF
  Jonas Lies vei 71
  5053 Bergen
 • Avdeling for ryggmargsskader
  Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 
  St. Olavs Hospital HF 
  Edvard Griegs gate 8
  Trondheim
Sist oppdatert 03.01.2024