Datakvalitetsprosjekt - registrerer ulike personer samme pasient likt?

Hvis du finner denne siden er det fordi du har mottatt en e-post fra sekretariatet i Norsk karkirurgisk register (NORKAR) om deltakelse i prosjektet.

Her finner du informasjon om «Datakvalitetsprosjekt: Registrerer ulike personer samme pasient likt?». Prosjektet skal se på en av dimensjonene ved datakvalitet, reliabilitet. NORKAR ønsker å finne ut av hvor godt samsvar det er mellom ulike personer når de registrerer opplysninger fra samme pasienthistorie (reliabilitet). Prosjektet skal gi oss svar på hvilke variabler som fungerer eller ikke fungerer, samt om det er lik forståelse uavhengig av region, type sykehus og type registrator.

Denne siden er et supplement til e-posten og inneholder pasienthistorier, samt mer informasjon rundt hvordan du går frem for å logge deg inn i databasen. 

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt via e-post til norkar@stolav.no
eller se her for mer kontaktinformasjon.


Hvordan registrere

Svar bekreftende på e-postinvitasjonen, og du vil få tilsendt tilgangsinformasjon i form av et brukernavn og passord.

Tilgangsinformasjon vil bli gitt i kontortid.

Ved spørsmål send e-post til Turi Saltnes eller Nadia Løkhaug Myrbø
 

Gå til https://mrsweb.hemit.org/NorkarRegister/ og logg inn på vanlig måte med din tilsendte bruker. 

Du kommer til å ha denne tilgangen helt til du/dere er ferdig med registreringen.
Bilde datakvalitet.png

Du vil ha fått tilsendt en liste med "falske" fødselsnummer, og hvilken pasienthistorie du skal registrere på det fødselsnummeret. Etter du har logget inn, kan du søke opp disse og registrere som vanlig

 
 

Ytterligere informasjon

Fristen for registrering av pasienthistorier er 15. august.

Dersom man er usikker på hvordan man skal tolke en pasienthistorie, kontakter man fagpersoner på eget sykehus fremfor sekretariatet. Registeret ønsker å se om tolkning varierer mellom enhet, og det er derfor viktig at registeret ikke overfører sine fortolkninger.

Lykke til og god registrering!
Vennlig hilsen Turi, Nadia og Martin
Sist oppdatert 26.05.2021