Tilbud ved St. Olavs hospital

Tilbud ved St. Olavs hospital

Ved St. Olavs hospital finnes det habiliterings- og rehabiliterings tilbud. I tillegg finnes det private rehabiliteringstilbud som det regionale helseforetaket har avtale med.

 

Sist oppdatert 20.03.2024