Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. 

Her kan du se opptak fra Nasjonal utdanningskonferanse - Leger i spesialisering

Ny reform for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering.

Sist oppdatert 10.11.2021