To kirurger på operasjonsstua

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.

FOR legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.


Infrastrukturen har per i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital og 1 test-stue ved NTNU. Disse operasjonsstuene samt forskningsverktøy som er tilgjengelig i FOR infrastruktur er i praksis moderne forskningslaboratorier. Her ligger alt til rette for at prototyper og nye behandlingsmetoder kan utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

St. Olavs hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

 

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Fremtidens Operasjonsrom
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Klæbuveien 118

Klæbuveien 118

7031 Trondheim

Nyheter

 • En person som står på en scene
  16. februar 2024
  FOR-seminar 2024

  FOR Fagseminar 2024 ble avholdt på Røros 1. og 2. februar. Vi samlet 80 deltakere fra St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF og industripartnere til inspirerende dager på fjellet.

 • En gruppe menn som poserer for et bilde
  22. januar 2024
  Ny PhD fra institutt for energi- og prosessteknikk i samarbeid med FOR

  Jeg heter Yang Bi, og jeg kommer fra den autonome regionen Indre Mongolia i Kina. Jeg la ut på min doktorgradsreise ved NTNU i oktober 2020, med fokus på luftstrømfordelingssystemet i høyenergieffektive operasjonsrom. Jeg forsvarte doktoravhandlingen min 10. januar 2024.

 • En gruppe mennesker som poserer for kameraet
  19. desember 2023
  NorTrials medisinsk utstyr – faglige råd og nasjonalt nettverk

  NorTrials medisinsk utstyr tilbyr spesialkunnskap og tilgang til testfasiliteter over hele landet

Ph.D., Doctor in Engineering / Researcher, R&D Coordinator Department of Neurosurgery and Clinic of Ear-Nose-Throat, Eye- and Maxillofacial Surgery, NorMIT coordinator
Mobile phone: +47 918 97 945
E-mail: gabriel.kiss@stolav.no

Consultant
Telefon: +47 918 11 361
E-mail: gjermund.johnsen@stolav.no

Professor
Phone: +47 918 97 689
E-mail: guangyu.cao@ntnu.no

Registered nurse, R&D Coordinator, NorMIT Coordinator
Phone: +47 414 40 406
E-mail: gunnar.gjeldnes@stolav.no

Consultant interventional radiology Clinic for Medical Imaging, St. Olavs hospital
Phone: + 47 728 28 067
E-mail:  frode.manstad-hulaas@stolav.no

​Course coordinator
Phone: +47 909 36 952
E-mail: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Scientific adviser Chief, Clinic for Orthopedic-, Rheumatology and Skin Diseases, St. Olavs hospital
Mobile phone: + 47 911 70 330
E-mail: ivar.rossvoll@stolav.no

Managing Director Operating Room of the Future, St. Olavs hospital
Mobile phone: +47 982 80 585
E-mail: jan.gunnar.skogas@stolav.no 

Engenieer, R&D Coordinator - NorMIT 3D-LAB
Phone: +47 735 53 355 / +47 916 83 533
E-mail: jan-magne.gjerde@stolav.no

Engineer
Phone: +47 971 29 444
E-post: kirsten.ronning@stolav.no


Professor Emeritus, St. Olavs hospital
Mobile phone: +47 951 49 688
E-mail: homyhre@online.no

Specialist  pediatric physiotherapy, PhD, researcher
Phone: +47 918 97 615
E-mail: lars.adde@ntnu.no / lars.adde@stolav.no​

R&D Coordinator, Surgical Clinic, Clinic for Orthopedic- Rheumatology
and Skin Diseases and Clinic of Pulmonary medicine, Authorized Radiographer, BSc., MSc.
Phone: +47 728 20 324 / +47 970 00 373
E-mail: liv-inger.stenstad@stolav.no

Consultant
Phone: +47 900 55 166
E-mail: ronald.marvik@ntnu.no​

M.Sc. Electronic Systems Design and Innovation, Nanoelectronics and Photonics / Research Scientist
Phone: +47 406 12​ 631
E-mail: sara.edvardsen@stolav.no​

Researcher
Mobile phone: +47 909 62 913
E-mail: Thomas.Lango@sintef.no

Associate Professor, R&D Coordinator / Researcher
Phone: +47 734 12 312 / +47 951 68 372
E-mail: vigdis.Schnell.Husby@stolav.no

Morgendagens kirurgi starter her. Bedre og tryggere behandling for pasienten, med færre komplikasjoner og liggedøgn på sykehus og kostnadseffektive løsninger for helsevesenet og for samfunnet som helhet. Forventningene til fremtidens kirurgi er store. Nå tilbyr NorMIT høyteknologiske operasjonsstuer og utstyr for de som forsker på bildeveiledet diagnostisk og terapeutisk kirurgi. Her vil forskere fra hele landet kunne perfeksjonere fremtidens diagnostiske og kirurgiske praksis

NorMIT

FOR Fagråd  
En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Følgende medlemmer er oppnevnt for perioden 2020-2024:

1.amanuensis Ivar Rossvold (leder)

Professor emeritus Hans Olav Myhre

Professor Olav Haraldseth

Professor Per Farup

Professor Ståle Nordgård

1.amanuensis Knut Haakon Stensæth

1. amanuensis Frode Manstad-Hulaas

Professor Wenche Moe Thorstensen

Spesialist I klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Leverandørforeninge​n fo​r helsesektoren (LFH)

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Nytt felles EU-regelverk om medisinsk utstyr er vedtatt og gjelder fra 26. mai 2021. Her finner du informasjon om hvordan regelverket er tatt inn i norsk lov.

Statens legemiddelverk får større ansvar, og ble Direktoratet for medisinske produkter (DMP) 1. januar 2024. Det engelske navnet blir Norwegian Medical Products Agency (NOMA)

Forside - Direktoratet for medisinske produkter

 

A story about time!

Todays patient - the technology of tomorrow. The film is based on a true story
See the movie here
Et par kirurger som utfører kirurgi

Norwegian state of the art - operation facilities at your disposal

The Operating Room of the Future (FOR) is a research infrastructure facilitating research and development within the surgical disciplines. The main focus is imageguided minimally invasive therapy. However, FOR is also participating in research on work flow, visualization and communication technology.
Read the brochure here (pdf)
Bilde4.jpg

Today’s patients treated with technology of tomorrow

FOR is a multidisciplinary arena for clinical research with focus on medical technology. FOR is set up to promote a close collaboration between clinicans, technologists, researchers and industrial partners.
FOR brosjyre.pdf
Nærbilde av operasjon med instrumenter