Bilde av papirfigurer som danner en lenke

NORSK REGISTER FOR ALS OG ANDRE MOTONEVRONSYKDOMMER

ALS-registeret

Dette er Norges nasjonale kvalitetsregister for pasienter med ALS og andre motonevronsykdommer som blir behandlet ved nevrologiske poliklinikker og avdelinger i offentlig spesialisthelsetjeneste. Registeret har til hensikt å forbedre og sikre behandlingskvaliteten. Gjennom systematisk innsamling og grundig analyse av kliniske data, arbeider vi for å identifisere trender, utjevne eventuelle forskjeller i utredning og behandlingsmetoder, for å sikre enhetlig behandling for alle pasienter. Databehandler er St. Olavs hospital.

ALS-registeret har som formål å måle/sikre kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten for pasienter med ALS eller andre motonevronsykdommer gjennom å registrere ressursbruk, hvilken behandling og utredning pasientene får.  
 
Informasjon fra registeret kan:
 • Være et verktøy for at sykehusene kan vurdere kvalitet i egen behandling og identifisere områder for kvalitetsforbedring
 • Medvirke til at fagmiljøet kan utvikle og opprettholde godt tjenestetilbud lokalt og nasjonalt
 • Kartlegge ressursbruk
 • Bidra til å redusere uønsket variasjon
 • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning

Logg inn i registeret

Du må være pålogget en PC som er tilkoblet Norsk Helsenett for å kunne åpne denne siden. Du kan søke om tilgang til registeret.
Skikkelse
 • 28. september 2023
  ALS-registerets funksjoner på Helsenorge.no

  I Helsenorge.no kan du gi eller trekke samtykke til registret. Du kan også bestille innsynsrapport for å se hva som er registrert om deg.

 • 9. mars 2023
  Organisering av innregistreringsarbeid

  I følge § 2-3 i Forskrift om medisinske kvalitetsregistre skal det meldes inn data til nasjonale kvalitetsregistre. Dette er en lovpålagt oppgave og det viktig at det organiseres på en god måte.

 • 9. mars 2023
  Nasjonal oppstart for ALS-registeret

  Fra 16. mars 2023 kan ansatte ved sykehus i offentlig spesialisthelsetjeneste som jobber med pasienter diagnostisert med ALS eller annen motonevronsykdom starte innregistrering av pasienter. Man kan søke tilgang til registeret fra 9. mars 2023.

Sist oppdatert 05.01.2024