Bilde av papirfigurer som danner en lenke

NORSK REGISTER FOR ALS OG ANDRE MOTONEVRONSYKDOMMER

ALS-registeret

Dette er Norges nasjonale kvalitetsregister for pasienter med ALS og andre motonevronsykdommer som blir behandlet ved nevrologiske poliklinikker og avdelinger i offentlig spesialisthelsetjeneste. Registeret har til hensikt å forbedre og sikre behandlingskvaliteten. Gjennom systematisk innsamling og grundig analyse av kliniske data, arbeider vi for å identifisere trender, utjevne eventuelle forskjeller i utredning og behandlingsmetoder, for å sikre enhetlig behandling for alle pasienter. Databehandler er St. Olavs hospital.

ALS-registeret har som formål å måle/sikre kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten for pasienter med ALS eller andre motonevronsykdommer gjennom å registrere ressursbruk, hvilken behandling og utredning pasientene får.  
 
Informasjon fra registeret kan:
  • Være et verktøy for at sykehusene kan vurdere kvalitet i egen behandling og identifisere områder for kvalitetsforbedring
  • Medvirke til at fagmiljøet kan utvikle og opprettholde godt tjenestetilbud lokalt og nasjonalt
  • Kartlegge ressursbruk
  • Bidra til å redusere uønsket variasjon
  • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning

Logg inn i registeret

Du må være pålogget en PC som er tilkoblet Norsk Helsenett for å kunne åpne denne siden. Du kan søke om tilgang til registeret.
Skikkelse
Sist oppdatert 05.01.2024