Nytt system øker pasientsikkerheten

Kirurgisk klinikk innfører nå Early warning score og ISBAR kommunikasjonsmodell. Det skal gi enda bedre sikkerhet for innlagt pasienter.

Frode Nikolaisen
Publisert 20.07.2016

EWS_02_320.jpg
Early warning score​ (EWS) handler om overvåking av pasienter for hurtig å kunne avklare tilstand. Ved hjelp av EWS systematiseres observasjoner av vitale parameter, tegn til forverring av pasienters tilstand identifiseres og respons kan utløses hurtig. Sammen med bruk av ABCDE-algoritmen og ISBAR-kommunikasjonsmodell, sørger dette for ytterligere sikkerhet for pasienter.

Early warning score blir for øvrig sett på som voksenvarianten av PedSAFE, som nå er innført i Barne- og ungdomsklinikken.

For tilfeldig overvåking

– Innføringen av EWS startet ved at fire av våre sykepleiere som studerte Avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) skrev oppgave om Early warning score. Dette gjorde at vi fikk ekstra guts og vi startet derfor implementeringsarbeidet i januar 2015, sier fagsykepleier Mariann Rødseth, som i februar ble oppnevnt til prosjektleder for innføringen av EWS.

Klinikken hadde sett at overvåking av pasienter ofte var god, men at den ble for tilfeldig. I flere tilfeller så man at jobben også var personavhengig, noe som gjør systemet og pasientsikkerheten sårbart.
– Ved innføring av EWS får vi en systematisk observasjon som gjør det lettere for eksempel å oppdage forverring i tilstanden hos pasienter. Med ISBAR sørger vi også for at kommunikasjonen mellom sykepleiere og mellom de ulike profesjonene blir bedre og tryggere, sier Rødseth.

Prosjektgruppen har bestått av AKS-sykepleiere fra hver sengepost i klinikken, i tillegg til en lege. Prosjektgruppen jobbet deretter opp mot norske sykehus som allerede har innført EWS for å høste erfaringer, og selve observasjonsskjemaet som er utviklet er med sterk inspirasjon fra et britisk EWS-skjema.

Etter oppstart har alle scoreskjema blitt gjennomgått for å se om alle målinger ble tatt til riktig tid. Den første sengeposten som nådde målet med 80 prosent av alle målinger til riktig tid, var urologisk sengepost. De nådde målet i september. Frem til alle sengeposter har kommet frem til 80 prosent, vil alle skjema bli gjennomgått. Deretter vil det bli tatt stikkprøver for å kontrollere at alt fungerer.

Blandet mottagelse i starten

Spesialsykepleier Anette Terese Nyvold har ledet innføringen av EWS på urologisk sengepost. Hun er veldig fornøyd med at de nådde målet først av alle, men innrømmer samtidig at det har vært diskusjoner blant de ansatte.
– Innføringen fikk en blandet mottagelse blant de ansatte, men det er for så vidt naturlig. Det gikk mest på at arbeidsmetodene endres og at mange opplevde dette som merarbeid.  Men dette har roet seg nå, selv om noen kanskje synes det er litt stressende noen ganger, sier Nyvold.
Spørreundersøkelser som er gjort blant ansatte forteller at sykepleierstanden synes det nye systemet øker pasientsikkerheten og at det dukker opp flere faglige diskusjoner nå enn tidligere.

Tidlig i 2016 starter Kirurgisk klinikk med grundig opplæring av alle ansatte i de nye verktøyene.

ABCDE-algoritmen:
(A= Airway, B= Breathing, C=Circulation, D= Disability, E= Exposure) er en systematisk og repeterende observasjon av pasientens vitale parametre som er løsrevet fra diagnosetenkning, slik at en ikke overser viktige detaljer i pasientens tilstand (Kilde: helsebiblioteket.no).
ISBAR:
(I = Identifikasjon, S= Situation, B= Background, A=Assessment og R= Recommentation) er et verktøy for sikker muntlig kommunikasjon mellom helsepersonell om pasientobservasjoner og behandling (Kilde: helsebiblioteket.no).    

 

​​​Publisert 23.11.2015.