Disse har utmerket seg i år

Dyktige ansatte ved St. Olavs hospital fikk velfortjent heder da prisene for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt ble delt ut av sykehusdirektør Nils Kvernmo fredag morgen.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 15.12.2017

​– Dette er utvilsomt en av de mer hyggelige oppgavene jeg har i løpet av et år, poengterte Kvernmo foran et velfylt KA12-auditorium da årets rekke av fredagsforelesninger ble rundet av med juleavslutning og prisutdeling 15. desember.

Med gløgg ved inngangen og avslutning med allsang til «Deilig er Jorden» er seansen blitt et fast innslag i midten av desember. Ved årets slutt er det tid for å se litt tilbake på året som har vært, og ikke minst gi heder til dyktige ansatte som har utmerket seg innen tre priskategorier: Forskning, forbedring og arbeidsmiljø.

Vi gratulerer disse prisvinnerne med fremragende arbeid ved St. Olavs hospital i 2017:

Forskningsprisen:

Prisen for årets forskningspublikasjon er tildelt førsteforfatter Kåre Bønaa og klinikk for hjertemedisin for arbeidet med NORSTENT-studien og artikkelen «Drug-eluting or bare-metal stents for coronary artery disease». Denne ble i fjor publisert i det høyest rangerte tidsskriftet innen medisin - New England Journal of Medicine.

NORSTENT-studien og publikasjonen i NEMJ, ledet av Kåre Benaa fra Klinikk for hjertemedisin

FIKK PRIS: NORSTENT-studien og publikasjonen i NEMJ, ledet av Kåre Bønaa (nummer to fra venstre) fra Klinikk for hjertemedisin, fikk årets forskningspris ved St. Olavs hospital. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

LES MER: – Lever ikke lenger med dyre medikament-stenter

I studien ble mer enn 9000 norske hjertepasienter randomisert til enten medikamentgivende eller konvensjonell stent. Stenter brukes ved utblokking av trange kranpulssårer, altså årene som sørger for blodforsyningen til hjertemuskelen. Etter 6 år var det ingen forskjell av betydning mellom gruppene. Pasienter som fikk dyre medikament-stenter levde ikke lenger, og hadde ikke bedre livskvalitet enn pasienter som fikk vanlige metall-stenter.

– Årets vinner har på en mesterlig måte klart å samle relevante kliniske miljøer i hele Norge og gir et solid fotavtrykk innenfor klinikken – ikke bare i Norge, men i høyeste grad også internasjonalt, påpeker komitéen, bestående av Petter Aadahl, Håkon Skogseth, Valentina Iversen og Pål Romundstad.

Sju nominerte publikasjoner ble vurdert til årets forksningspris ved St. Olavs hospital. Prisen er på 50.000 kroner.

LES OGSÅ: Nils Kvernmo takket av som direktør

Årets forbedringspris:

Vinneren av årets beste forbedringsprosjekt er tildelt Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for ervervet hjerneskade, Lian for prosjektet «Reduksjon av urinveisinfeksjoner».

Erik Almåsbakk og Tonje Elise Nordgård tok imot årets forbedringspris på vegne av Avdeling for ervervet hjerneskade, Lian

BESTE FORBEDRING: Erik Almåsbakk og Tonje Elise Nordgård tok imot årets forbedringspris på vegne av Avdeling for ervervet hjerneskade, Lian ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Ved et langsiktig og systematisk forbedringsarbeid kan avdelingen nå markere 309 dager uten urinveisinfeksjoner etter engangskatetrisering. Avdeling for ervervet hjerneskade har gått fra å tro at infeksjonene skyldes komplekse følgetilstander av hjerneskade, til å tro at infeksjonene skyldes feil i utførelse av prosedyre.

Juryen fra koordinerende arbeidsutvalg for pasientsikkerhet legger vekt på at forbedringsprosjektet har involvert alle ansatte, og at de ved et systematisk fokus på kompetanseheving for alle har oppnådd betydelige forbedringer innen generelt smittevernforebyggende arbeid. Spesielt gjelder dette håndhygiene, katetriseringsteknikk og diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner. Bedre diagnostikk og behandling har også medført reduksjon i bruk av antibiotika.

Forbedringsprisen ble innstiftet i 2015 som del av satsingen på å bygge kultur og kompetanse i kontinuerlig forbedring, utvikling av gode arbeidsprosesser og dokumentasjon av resultater. Dette for å sette hver enkelt medarbeider og enhet i stand til å drive forbedring som del av daglig drift.

Sju prosjekter var nominert til prisen, som er på 15.000 kroner.

Årets arbeidsmiljøpris:

Årets arbeidsmiljøpris er en utmerkelse som skal inspirere til godt arbeidsmiljøarbeid og kontinuerlig fokus på gode prosesser gjennom året, og tildeles i år Arne Solberg, klinikksjef ved kreftklinikken.
Solberg har jobbet ved klinikken i en årrekke, og juryen skriver i sin begrunnelse at han oppleves som faglig sterk og særdeles kunnskapsrik. Som leder involverer han ansatte tidlig i prosesser og tar tak i utfordringer på en ryddig måte. Han beskrives som en leder som er tilgjengelig og lytter til ansatte.

Klinikksjef ved kreftklinikken, Arne Solberg, ble hedret med årets arbeidsmiljøpris 2017

GODT LEDERSKAP: Klinikksjef ved kreftklinikken, Arne Solberg, ble hedret med årets arbeidsmiljøpris 2017. Her gratuleres han av sykehusdirektør Nils Kvernmo (t.h.). Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

– Skal vi nå visjonen om fremragende behandling, må det skje innenfor rammene av et godt arbeidsmiljø. Denne hederen er det mine ansatte som skal ha, det er de som har skapt det gode miljøet, sa en overrasket Arne Solberg da han tok imot prisen.

Solberg tok over som klinikksjef i en utfordrende periode, og har gjennom godt lederskap bidratt til en ny, positiv giv i klinikken, påpeker juryen. Han har stor arbeidskapasitet og et godt humør som smitter, og ansatte sier de opplever at arbeidsgleden har steget betraktelig.

I år har juryen mottatt 13 forslag til prisen, som er på 15.000 kroner.

 

Her kan du se hvem som fikk prisene i 2016