Slagenheten fyller 25 år

Et forskningsprosjekt gjorde at Slagenheten ble opprettet i 1992. Jubileumsenheten var først i verden med å dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv.

Publisert 01.11.2017

Slagenheten, eller mer korrekt Avdeling for hjerneslag, markerer sitt 25-årsjubileum fredag 3. november med et jubileumsseminar der fokus er ulike faser i behandlingen av et hjerneslag.


Enheten ble dannet i 1992, med fast tilhold i 9. etasje av den gamle høyblokka fra begynnelsen av.
– Slagenheten ble opprettet fordi vi i et forskningsprosjekt hadde vist at pasienter med akutt hjerneslag hadde større sjanse til å overleve, til å bli selvhjulpne og til å få bedre livskvalitet, dersom de ble samlet i en spesialavdeling, sier Bent Indredavik.


Det var naturligvis avgjørende med en bredt sammensatt gruppe av ulike profesjoner, som sykepleiere, hjelpepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder, som til sammen dannet en bred faglig kompetanse, sier Indredavik.

Slagenheten i Trondheim var først i verden til å dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv.
– Dokumentasjonen har hatt stor betydning for behandlingstilbudet som gis slagpasienter, både nasjonalt og internasjonalt, forteller Indredavik. 

– Helsedirektoratet anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet. Verdens helseorganisasjon har også klare anbefalinger om slagenhetsbehandling.

Bent Indredavik er avdelingssjef ved Avdeling for hjerneslag.
Bent Indredavik er avdelingssjef ved Avdeling for hjerneslag.


Avdeling for hjerneslag har gjennom disse 25 årene gjennomført en rekke forskningsprosjekter for å framskaffe mer kunnskap. Dette har ført til ytterligere bedring av behandlingsresultatene og mer enn 12 000 pasienter med akutt hjerneslag er behandlet. 

Avdelingen er fortsatt i utvikling og personalets entusiasme beskrives som en suksessfaktor. Fra fra 1. september i år overtok enheten ansvaret for behandling av alle pasienter med akutt hjerneslag fra Orkdal-regionen og fra 2018 vil Avdeling for hjerneslag og Nevrologisk avdeling etablere et nært samarbeid slik at alle pasienter med akutt hjerneslag ved St. Olavs Hospital samles og behandles i slagenheten.

– Dette vil gi gode forutsetninger for videre utvikling av slagbehandlingen ved St. Olavs hospital, sier Bent Indredavik.