Tilbake i tradisjonelt arbeidstøy

– Verden ser annerledes ut og behandlingsmetodene har utvikla seg. Likevel er nok dette en stor overgang for mange i psykiatrien, sier overlege og seksjonssjef ved akuttseksjonen på Østmarka, Knut Langsrud.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 07.11.2018
Sist oppdatert 06.07.2020

Etter rundt 30 år i sivil eller valgfri bekledning er de ansatte ved akuttseksjonen på Østmarka igjen tilbake i uniformert arbeidstøy. Blå overdeler og hvite bukser møter nå pasientene som er inne til akuttpsykiatrisk døgnbasert behandling på det nye akuttbygget. 

Ansatte ved akuttseksjonen på Østmarka i nytt arbeidstøy.

Ansatte ved akuttseksjonen på Østmarka i nytt arbeidstøy. F.v.: sykepleier Ole S. Bach, Kåre Sivertsen, psykologspesialist, Hilde Gagnat Bøe, psykiatrisk sykepleier, Knut Langsrud, seksjonssjef/overlege og vernepleier Lill Therese Stenbro Westrum. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Endringen trådte i kraft 1. september, og akuttseksjonen er den andre avdelingen innen psykisk helsevern, etter alderspsykiatrien, som gjennomfører endringen.

– Har utviklet oss

Dermed er alle ansatte – sykepleiere, vernepleiere, leger og psykologer – ved akuttseksjonen nå tilbake til tiden før den gamle tradisjonen ble brutt på 70- og 80-tallet, den gang det ble det gjort et oppgjør med nettopp «gammel kultur» og uniformerte behandlere. Innen psykiatrien ønsket man da å møte pasientene med mer likeverd og brukerorientering. 

Les også: St. Olav har overtatt det nye akuttbygget på Østmarka

Mye har derimot skjedd siden den gang. Behandlingstiden er blitt kortere, og psykiatrien er blant annet tettere knyttet opp mot somatikken.

– Verden har endra seg og behandlingen er annerledes. Pasientene bor ikke like lenge på institusjon som tidligere, og vi har utviklet oss langt siden 70-tallspsykiatrien. Arbeidet med å utvikle pasientens helsevesen forgår nå på andre arenaer enn om en bruker arbeidstøy, selv om det naturlig nok er ulike tanker rundt dette. Den store motoren bak den nye ordningen er likevel hensynet til pasientsikkerhet og smittevern, forklarer overlege og seksjonssjef Knut Langsrud.

Overgang

Nettopp dette var et stadig tilbakevendende tema da tidligere sykehusdirektør Nils Kvernmo var på HMS-besøk ved avdelingene. Fokuset har vært stort på St. Olavs hospital de senere årene rundt pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender», med blant annet målrettet og kontinuerlig arbeid for å redusere andelen sykehusinfeksjoner. Vedtaket om å gå tilbake til tradisjonelt arbeidstøy ved akuttseksjonen ble fattet allerede for to år siden, men det har tatt litt tid å få det hele på plass.

Ansatte ved akuttseksjonen i nytt arbeidstøy.

De ansatte ser både fordeler og ulemper ved å være tilbake i tradisjonelt arbeidstøy. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

– Det er klart det er en stor overgang for mange, for dette er omdiskutert innen psykiatrien. Likevel ser flere at det også er praktiske fordeler med et slikt skifte. På en akuttpost som dette, med kortere behandlingstid og mer gjennomtrekk av pasienter, har vi sett eksempler på at pasienter ikke alltid kjenner sykepleiere eller behandlere så godt at de klarer å skille dem fra andre pasienter. Det er også praktisk å ha et tøy vi raskt kan skifte ut av, i og med at vi noen ganger havner i situasjoner der vi kan bli litt tilgriset, sier Langsrud.

Store endringer med nytt bygg

Det siste året har bydd på store endringer og utfordringer for akuttseksjonen på Østmarka. Det nye bygget oppleves som et stort løft, med store og grønne fellesområder, fleksible pasienttun, enerom til alle og ny teknologi, blant annet i form av lyssetting som bidrar positivt inn i behandlingen. Så mange og store endringer har også vært krevende for de ansatte. De har måttet omorganisere, og det foretas stadige evalueringer av hvordan de best mulig kan bruke bygget. 


– Det er veldig fleksibelt, noe som gjør at vi kan tilpasse rombruken etter behov. Vi har nylig gått fra fire til tre tun, og prøver ulike sammensetninger. For de aller fleste pasientene byr nybygget på økt frihet, selv om det er et lukket bygg. Vi har en normal kantine der de kan ordne med mat selv, og med de nye nøkkelkortene til rommene føler de seg sikrere. Kun sykepleiere og vernepleiere har tilgang, forteller seksjonssjefen.

– At vi nå også har et felles mottak av akuttpasienter er svært positivt og gir oss bedre struktur og oversikt.