– Dette vil utgjøre en stor forskjell for oss

Etter en vellykket studie og med god opplæring har sykepleiere på øyeavdelingen på St. Olavs hospital tatt over en av de mest tidkrevende oppgavene til legene. Nå kommer sykepleiere også fra andre sykehus dit for å lære, den første helt fra Hammerfest.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 13.01.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​– Hos oss er vi kun én øyelege, én sykepleier og en sekretær. Når jeg nå kommer tilbake ferdig opptrent og kan gjøre dette inngrepet selv, så er det klart at det vil fristille mye tid og ressurser for legen på avdelinga, sier Christin Sevaldsen (46).

Sykepleieren fra Hammerfest sykehus var i november innom øyeavdelingen på St. Olav i to uker for å få den nødvendige opptreningen for å selv kunne utføre en såkalt intravitreal injeksjon, en sprøyte med en liten dose legemiddel som settes direkte i øyet.

Sykepleier Christin Sevaldsen under opptrening på St. Olavs hospital.

Sykepleier Christin Sevaldsen under opptrening på St. Olavs hospital. Her trener hun på injeksjon på et griseøye. Foto: Privat

Ny utfordring

Sevaldsen har gjennomført et strukturert treningsprogram, der hun blant annet har øvd på injeksjonen på et griseøye.

– På St. Olav har de mye kunnskap, og jeg har blitt veldig godt mottatt. Som første sykepleier utenfra, er jeg jo en slags forsøkskanin på videre opplæring her. Det er spennende for meg som sykepleier å få en ny utfordring, og jeg gleder meg til å prøve meg når jeg kommer tilbake, sier Sevaldsen.

– Øyelegen vår hadde vært på et kurs der hun hadde fått nyss i prosjektet de hadde gjennomført på St. Olav, og vi har vært i dialog med dem i et års tid for å få til dette.

Da øyeoperasjonen intravitreal injeksjon ble innført for omtrent 10 år siden, utgjorde den en enorm forskjell for en stor gruppe med pasienter. Pasienter som tidligere ble svaksynte eller blinde, kunne ved hjelp av et sprøytestikk i øyet med injeksjon av medisinen Avastin nå beholde synet. Særlig behandles sykdommer som aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD – våt forkalkning), diabetes eller stengte vener i netthinnen med intravitreal injeksjon.

6000 stikk i 2018

I dag er dette den vanligste øyeoperasjonen i Norge. Nyvinningen førte nemlig til et rush av pasienter. Øyelegene fikk fullt opp med å gjennomføre alle stikkene, og den viktige operasjonen har utgjort en betydelig andel av arbeidsmengden for leger ved øyeavdelingene. På St. Olavs hospital ble det i 2018 gjennomført 6000 slike stikk fordelt på 900 pasienter.

– Denne viktige operasjonen har vært og er en prioritert oppgave for oss, men det har betydd at det har vært mindre rom for andre oppgaver, sier Dordi Austeng, som er overlege ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU.

– Vi ville se om dette var noe som kunne gjøres på et lavere nivå. Vi tenkte det var unødvendig å bruke overkvalifiserte folk til å gjøre oppgaver som krever kortere utdanninger.

Dordi Austeng og Christin Sevaldsen.

Overlege Dordi Austeng (t.v.) er svært fornøyd med den nye situasjonen på øyeavdelinga, der sykepleiere har tatt over en av de mest tidkrevende legeoppgavene. Her sammen med Hammerfest-sykepleier Christin Sevaldsen, som har vært på St. Olav for å lære den etterspurte operasjonen. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Overtok legeoppgaven

Derfor bestemte St. Olavs hospital og NTNU seg for å finne ut om denne operasjonen var noe som også kunne utføres av sykepleierne for å avlaste legene. Med lege og doktorgradsstipendiat ved NTNU, Stine Bolme, i spissen utførte de en randomisert kontrollert studie kalt «Øyenstikker» for å undersøke sikkerheten ved å overføre denne type oppgave til sykepleierne.

Seks sykepleiere fikk opplæring etter et strukturert treningsprogram, og studien rekrutterte så over 300 pasienter. Halvparten ble stukket av leger, og halvparten av sykepleiere. Resultatet viste at det var like trygt for pasientene, og at synseffekten var den samme.

Les også: Her har sykepleierne begynt å gjøre jobben til legene (nrk.no)

Den vellykkede studien første til at øyeavdelingen fikk ansette flere sykepleiere. De er nå ti sykepleiere som kan gjennomføre inngrepet på St. Olav.

– Dette har vært veldig bra for hele avdelinga. Det har frigitt ressurser og sykepleierne har fått en ekstra oppgave, en teknisk krevende oppgave som gjør arbeidsdagen ekstra spennende og utfordrende. Det er bra for dynamikken i avdelinga at de kan ta ansvar for dette. Nå er det faktisk kun sykepleierne som gjør denne operasjonen, slik at legene kan prioritere andre oppgaver. Spesielt gjelder dette Leger i spesialisering, som er de som har utført dette hos oss, sier Dordi Austeng.

– Det er helt sikkert mange andre oppgaver i sykehuset som kan overføres på samme måte. Dette må da virkelig være god tjenesteinnovasjon.

Vil lære av St. Olav

Nå har også resten av landet begynt å få øynene åpne for grepet de har gjort på St. Olav. I tillegg til sykehuset i Hammerfest, har de også flere henvendelser fra andre sykehus.

– Nå må vi finne ut hvordan vi setter opptreningen i system. Christin Sevaldsen var med på resertifisering da vi hadde en ny gjennomgang med våre egne sykepleiere. Skal vi ha en ny bolk med opplæring av eksterne, må det gjøres i sammenheng med at noen her også læres opp. Men så har vi jo LIS-legene, som også trenger denne kursinga som en del av sin kirurgiske grunnopplæring, så vi finner nok rom for det, sier Austeng.

Tester nytt behandlingsforløp

Nå har også øyeavdelingen fått en ny stipendiatstilling som skal gjøre en studie på hvordan de på best mulig måte kan lage et mer helhetlig behandlingsforløp for pasientene som får injeksjoner.

– Vi ønsker å sammenligne en ny behandlingsstrategi med den vi har brukt de 10 siste årene. I den nye blir det lagt en langtidsplan for pasientene slik at de vet hva som skal skje det neste halvåret, forklarer Austeng.

Denne nye planen innebærer like mange injeksjoner, men færre kontroller enn dagens opplegg.

I tillegg til synstester ønsker vi å spørre pasientene om hvordan de opplever det å ha en øyesykdom, om livskvaliteten deres. Vi håper å komme frem til en bedre behandlingsstrategi enn den vi har i dag.