Første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Med en nyopprettet spesialistutdanning i bagasjen skal Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen nå stå i front for legene i akuttmottaket når de akutte syke pasientene kommer inn. At St. Olav nå har en overlege med spesialkompetanse på dette feltet vil bety mye for å få til en bedre pasientbehandling, men også være avgjørende for videre spesialistutdanning innen akutt- og mottaksmedisin på sykehuset.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 15.08.2019
Sist oppdatert 03.07.2020

​– Dette er noe vi har lengtet etter, og som vi har jobbet med å få på plass i Norge siden 2010, sier Bjørnsen fornøyd.

Spesialiteten akutt- og mottaksmedisin (AMM) er nemlig en helt fersk spesialitet her til lands, og ble innført 1. mars i år. Spesialiteten er myntet på akuttmottaket og mottaket av uavklarte pasienter.

 

Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen og Lars Erik Laugsand

St. Olavs nye AMM-spesialist Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen og assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand (t.h.) gleder seg over å få god og riktig kompetanse inn i front på akuttmottaket. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

St. Olav-overlege Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen ble godkjent som spesialist 9. august, og skal nå ha det tilstedeværende medisinske ansvaret i akuttmottaket på St. Olavs hospital.

– Stor betydning for pasientsikkerheten

Tradisjonelt har akuttmottaket vært et sted der andre spesialister fra sykehuset har kommet innom for å gjøre en jobb, men spesialister i AMM vil tilføre breddekompetanse til akuttmottaket og kunne utgjøre et faglig knutepunkt for resten av sykehuset.

Les også: Slik skal pasientene slippe å vente mange timer i akuttmottaket

Assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin mener dette er en helt nødvendig utvikling.

– Nå har vi endelig en spesialutdannet lege som har det medisinske ansvaret i mottaket, og som kan sørge for rask innledende behandling og god flyt videre. Dette vil ha stor betydning for pasientsikkerheten, mener Laugsand.

– For oss er dette kjempespennende, og ikke minst en stor nødvendighet. I akuttmottaket er det viktig med erfarne leger i front som har riktig kompetanse. Dette vil gi oss den beste håndteringen av den mest akutte pasienten og sørge for god oppfølging videre slik at han eller hun kommer raskt til riktig avdeling og får et godt forløp.

Åpner for rekruttering

Den nye spesialiteten vil bidra med økt faglig kompetanse, og ikke minst en ledelse som alltid er tilstede i akuttmottaket. Dette vil ikke bare gi mer effektiv pasienthåndtering, men også bidra til å få enda mer av den samme kompetansen inn i avdelingen i fremtiden, ifølge Laugsand.

Les også: St. Olav utvider akuttmottaket

– Det er utrolig viktig for St. Olav at vi får egne spesialister i akutt- og mottaksmedisin som kan fremme rekruttering og opplæring av nye leger inn fagfeltet.

Læringsarena

Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen er ingen fersk mann innen akuttmedisinfeltet. Han har fra før godkjent spesialiteten både fra USA og Sverige, og har også en europeisk eksamen.

Han har også vært en viktig brikke i arbeidet med å få mer kompetanse og leger i front i akuttmottaket på St. Olav.

– Dette vil gi grobunn for bedre samarbeid mellom avdelingene, og ikke minst bidra til utvikling av forskning og god tjenesteutvikling. Vi får nå en organisasjon som har fokus på fagutvikling og akuttmottaket som den beste læringsarenaen for unge leger. Det vil gi anerkjennelse og en egen identitet, mener Bjørnsen.