– Et akuttmottak for framtida

Akutten på St. Olavs hospital åpnet i ny drakt 27. februar 2020. Flere grep er gjort for å bedre pasientopplevelsen og behandlingstilbudet. Se hvilke endringer du som innbygger bør få med deg.

Kirsten McDonagh
Publisert 27.02.2020
Sist oppdatert 06.07.2020
åpning akutten

Styreleder Anne Breiby og assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand klipper snora på den nye Akutten.

Torsdag 27. februar 2020 markerte Styret ved St. Olavs hospital åpningen av den nye Akutten på sykehuset.

Akutten mottar årlig rundt 27 000 pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Det er en økning på 40 prosent siden 2012, noe som blant annet har ført til tidvis lang ventetid i mottaket, forteller styreleder for St. Olavs hospital, Anne Breiby:

– Tiltak for å styrke og forbedre mottakstjenesten har hatt høy prioritet i mange år. Akuttmottaket har ikke vært rigget for å ta imot pasientene på en god nok måte i perioder hvor tilstrømmingen har vært høy. Når vi ser tilbake på de grepene som er tatt, gir det et godt innblikk i kompleksiteten i arbeidet og innsatsen de som har stått for arbeidet har nedlagt.

Styret på omvisning

Styret ved St. Olavs hospital får omvisning på nye Akutten.

Mange får reise hjem tidlig


Et av de viktigste grepene, i tillegg styrket bemanning, er at pasienter som kommer med henvisning fra fastlege eller legevakt skal møte opp i første etasje i den nye akuttpoliklinikken.

Akuttpoliklinikken og observasjonsposten Akutt24 er en forlengelse av akuttmottaket, og er tverrfaglige samarbeidende enheter der akuttleger, hjerteleger, kirurger, sykepleiere, helsefagarbeidere og helsesekretærer jobber sammen for å redusere trykket inn - og behovet for senger på sykehuset.

– Vi tilbyr blant annet hjerteundersøkelse, små kirurgiske inngrep og gode prøvetakinger. Her kan vi gi raske og gode svar på om pasienten har behov for innleggelse, sier assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand.
Samhandling med primærhelsetjenesten gjør også at pasienter slipper å vente på hjelp, men kan møte opp i Akutt poliklinikk til avtalt time dagen etter.

– Disse pasientene får like god behandling, men slipper å bruke hele kvelden i mottaket, sier Laugsand.

Nesten en tredel av pasientene blir nå behandlet poliklinisk, og får reise hjem innen fem timer.

Les mer om Akutten her

Hvem skal møte hvor?

  • Alle pasienter som kommer til sykehuset via akuttmottaket, blir fraktet dit med ambulanse (vei/luft), eller er henvist av sin fastlege eller legevakta.
  • Legevakta er oppmøtested for syke som oppsøker helsehjelp på egenhånd.
  • Pasienter skal møte opp i ekspedisjonen ved akuttpoliklinikk i 1. etasje i Akutten - hjertelungesenteret 07:30 – 21:30 alle hverdager. Utenfor ordinær åpningstid, helg og helligdager: møt opp i ekspedisjonen i underetasjen.