Verdensdagen for psykisk helse 2020 - SPØR MER

Hvordan har du det egentlig?

Bare bra er ikke alltid bare bra. Verdensdagen for psykisk helse har i år fokus på at vi må våge å spørre mer.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 07.10.2020
Sist oppdatert 08.03.2021

​– Verdensdagen for psykisk helse er viktig å markere, fordi psykiske lidelser er utbredt og for noen forbundet med skam. Noen blir også møtt med kunnskapsløshet i samfunnet. I sykdommenes hierarki, kommer psykiske lidelser ofte langt ned. For å sette det på spissen: Har man kreft, får man sympati. Har du angst eller depresjon, kan du få beskjed om å ta deg sammen. Hvis vi ikke spør, får vi heller ikke greie på noe. Hvis vi lurer på hvordan noen har det, må vi spørre og bry oss. Det har en allmenn side, at vi har et samfunn der vi bryr oss om hverandre. Når vi spør hvordan noen har det, skal vi ikke alltid slå oss til ro med et «bare bra», når vi skjønner at det ikke er bare bra. Da er det viktig at vi tør å spørre mer, sier Øyvind Taraldset Sørensen i Preste- og samtaletjenesten ved St. Olav. 

Mer om verdensdagen for psykisk helse 2020

Ensomhet skrevet på ark. Foto: Geir Otto Johansen

Hvordan har du det - egentlig? SPØR MER er temaet på verdensdagen for psykisk helse 2020. Foto: Geir Otto Johansen


Slik markerer vi verdensdagen for psykisk helse 2020 på St. Olavs hospital


Fredag 9. oktober kl. 8: Digital fredagsforelesning om psykisk helse. Hva kan vi gjøre for å vise at vi bryr oss? Hvordan finner vi fram til de gode spørsmålene? Er det farlig å spørre? 

Forelesningen strømmes, og du finner mer informasjon om den her.

Fredag 9. oktober kl. 11 - 13: Seksjon psykisk helsevern Øya, Alderspsykiatrisk døgnpost, har en stand utenfor Kunnskapssenteret.

Fredag 22. oktober kl. 18 - 20 (påmelding før 21. oktober): Nidaros DPS arrangerer digital temakveld for pårørende. Temaet er relasjoner og kommunikasjon - hvordan forholde seg til mennesker med psykiske vansker.

Divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger. Behandlingstilbudet omfatter akuttbehandling, ambulante tjenester, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbaserte tjenester.

Trenger du noen å snakke med?

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for at noen andre ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte.

Få hjelp på chat eller telefon  - en oversikt på helsenorge.no over hjelpetelefoner, chattjenester og andre hjelpetilbud.