Årets medarbeiderundersøkelse er klar

Resultatene fra årets ForBedring viser at ansatte synes det er krevende å bruke Helseplattformen som arbeidsverktøy. – Dette understreker igjen viktigheten av arbeidet med bedre brukervennlighet og funksjonalitet i løsningen, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Publisert 07.09.2023
​St. Olavs hospital deltok også i år i den nasjonale medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Den årlige undersøkelsen måler blant annet ansattes nivå av engasjement, teamarbeidsklima, opplevd arbeidsbelastning og pasienttrygghet, og ble gjennomført i månedsskiftet mai/juni med en svarprosent på 65 prosent, noe som er 10% høyere enn i 2022.

– Undersøkelsen gir et godt oversiktsbilde på hvordan våre ansatte faktisk har det på jobb, og tilbakemeldingene er et viktig bidrag til å kunne påvirke arbeidsmiljøet, sier Aasved.​

– Ikke overraskende


I årets undersøkelse har ansatte svart på tilleggsspørsmål om hvordan de opplever Helseplattformen som arbeidsverktøy. Målingen viser at en overvekt av ansatte mener at journalsystemet bidrar til at arbeidsoppgavene blir utført mindre effektivt og at systemet ikke bidrar til trygg pasientbehandling.

– Vi er ikke overrasket over resultatene. Det er særlig bekymringsfullt at ansatte melder om disse erfaringene så lenge etter innføringen av Helseplattformen. Dette viser hvor viktig det er at fristene holdes for de forbedringene som skal komme for å bedre brukervennlighet og funksjonalitet i løsningen. Det er avgjørende at ansatte merker forbedringer i løsningen i sitt daglige arbeid, sier Grethe Aasved. 

Fortsatt høyt engasjement

På overordnet nivå viser resultatene at St. Olavs-ansatte har et høyt engasjement for jobben sin, og at de aller fleste trives på jobb.

–  Det er våre ansattes årvåkenhet, engasjement og kompetanse som gjør St. Olavs hospital til et av landets beste sykehus. Resultatene viser at sykehuset er en robust organisasjon som tåler å stå i motvind, men jeg er bekymret for hvor lenge våre ansatte tåler å stå i en vanskelig situasjon til tross for kompenserende tiltak, sier Aasved.

Det er avgjørende at ansatte involveres i oppfølgingen, sier direktøren:

– Forbedringsarbeidet må pågå kontinuerlig, og det er svært viktig at tilbakemeldingene fra årets undersøkelse blir fulgt opp.