Første pasient er i gang!

-Det beste med dette tilbudet er at jeg slipper å reise inn til sykehuset for å fortelle at jeg er i god form og ikke hatt anfall på en stund.

Publisert 14.04.2023
En dame som sitter med en mobil i hånden.  I tillegg ser vi to mobilskjermer.

Bilde: Line Anette Moe viser oss hvordan hun bruker appen HelsaMi i sin kommunikasjon med behandlere ved St. Olavs hospital. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital.

Det sier Line Anette Moe, som er første pasient som får tilbud om behandlingsprogrammet Behovsstyrt oppfølging av epilepsipasienter. Melhusingen har lastet ned appen HelsaMi, hvor hun nå har mulighet til å rapportere inn helsetilstanden sin hjemmefra. 

-Jeg fyller ut et digitalt spørreskjema inne på HelsaMi. Det skal jeg gjøre to til tre ganger i året, eller ved behov. Når jeg er ferdig, trykker jeg bare på send-knappen og så er jeg ferdig, forteller Line.

Økende ventelister

Sykepleier Lene Rektorli er en av flere ansatte ved St. Olavs hospital som har jobbet med å få på plass et mer effektivt tilbudet til epilepsipasientene.

Tre damer som ser mot kameraet og smiler

Bilde: Line Anette Moe (midten) sammen med to av sine behandlere, Ester Hjelvik (t.v) og Lene Rektorli (t.h). Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital.

-Det er viktig å understreke at Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi ikke er et tilbud til pasienter med nyoppdaget eller avansert epilepsidiagnose. Dette er et tilbud til pasienter som er utredet og allerede får behandling for sykdommen sin. Det forutsetter også en stabil anfallssituasjon, slik at du ikke lenger har behov for hyppige legekontroller, forklarer hun.

Sykepleieren forteller om økende ventelister og at behovet for å kunne yte behandling på riktig nivå, er helt avgjørende for at køene skal minke.

-Det tvinger seg fram nye behandlingsmåter, og for denne pasientgruppen, og mange andre, er det bra å slippe reisen inn til sykehuset for å svare på noen spørsmål. Gjennom dette programmet vil de få tilbud om legekonsultasjon når behovet er der, sier Rektorli.

Tryggere og bedre oppføling på denne måten

Svarene pasientene avgir i spørreskjemaet vil være avgjørende for videre oppfølging. Besvarelsene blir evaluert og kodet digitalt. Helsepersonell følger opp besvarte skjema fortløpende.

Illustrasjon av en person som står inne i en sirkel.

Illustrasjon: Figuren over viser gangen i Behovsstyrt oppfølging av pasienter med epilepsi. De sender inn egenrapportering 3 ganger i året, og ved behov. I tillegg skal de på en årlig blodprøvekontroll. Pasientene får varsel om dette i HelsaMi.

-For meg føles dette som en tryggere behandlingsmetode enn å måtte vente på fastlege, at henvisningen skal komme fram til sykehuset og vente i kø der før jeg får kommet inn til behandling. Nå føler jeg at jeg virkelig blir fulgt opp og det er trygt, avslutter Moe.