Fire ansatte hedret med ærespriser

Kirurgisk klinikk avsluttet tradisjonen tro året med å dele ut sine ærespriser torsdag 14. desember. Fire ansatte innenfor ulike fagfelt ble hedret for sitt arbeid på klinikken i året som har gått.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 19.12.2023

Fra og med 2003 har «Kirurgisk klinikks hedersrose» vært delt ut til kandidater innenfor områdene forskning, pasientbehandling, opplæring/undervisning og ledelse/organisasjonsutvikling. I fjor ble navnet endret til «Kirurgisk klinikks ærespriser».

Æresprisene blir delt ut til medarbeidere som har vist særlig initiativ til nytenkning, utviser pågangsmot og entusiasme og som ser muligheter for kreativ utnyttelse av eksisterende ressurser.

Seansen fant sted i KA11 fredag 15. desember, der det ble servert gløgg og forfriskninger før konvoluttene med vinnerne ble åpnet av avdelingssjef for sykepleie, Elin Uggerud, i klinikksjef Torbjørn Dahls fravær.

Her er årets vinnere: 


Forskning

Eirik Kjøbli, overlege ved seksjon for urologi

Kjøbli får prisen for sitt arbeid med å utvikle en ny teknikk for operasjon av kreft i urinblæren og den tilhørende artikkelen publisert i BJUI Compass i mars 2023.

Resultatene har slått ned som en bombe, både nasjonalt og internasjonalt, og Eirik Kjøbli reiser nå over hele verden og presenterer sine resultater.

En mann og en kvinne som holder papirer
Eirik Kjøbli mottar forskningsprisen fra Elin Uggerud under utdelingen 14. desember. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Den nye metoden, kalt En-bloc Radikal Cystektomi, går ut på å fjerne spredningsveien for kreftsvulsten. Slik sett ligner den metoden som ble innført for kreft i endetarmen for 30 år siden.

Datagrunnlaget for artikkelen er 333 pasienter operert for blærekreft i 10-års-perioden 2012-2021. Han har selv operert de aller fleste av disse pasientene, og 88 prosent som har fått behandling med den nye metoden har blitt operert med robot.

De som ble operert med ny teknikk er sammenlignet med de som ble operert med gammel metode i samme periode.

Den nye teknikken har redusert risikoen for;

- lokalt residiv fra 45% til 6%

- fjernmetastaser fra 35% til 10%

- død fra 31% til 5%

Artikkelen er et samarbeid mellom kirurger, radiolog og patolog involvert i urologisk kreft ved St. Olav, og statistiker ved NTNU.

 

Pasientbehandling

Rikke Bræin, sykepleier ved seksjon sengetun kar, bryst- og endokrinkirurgi

Vinneren av prisen for pasientbehandling er en sykepleier som har stort engasjement rundt alle pasienter, men er spesielt interessert i sår og ernæring.

Et par kvinner i hvite laboratoriefrakker som holder en svart tablett
Elin Uggerud med prisvinner Rikke Bræin (til høyre). Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Hun tar i mot nye i avdelingen med åpne armer og mye godt humør. De som kjenner prisvinneren, liker prisvinneren, slik er det bare. Hun tar med seg 30 års erfaring fra samme klinikk og avdeling. På tross av dette sitter hun ikke fast, men er alltid med på faglige diskusjoner, leser seg opp på faglitteratur og er med i fokusgruppen på avdelingen for forebygging av trykksår. Hun ser helheten inne hos pasientene sine, det er alltid strøkent etter hun har vært der. 

Hun har god humor, deler av egne erfaringer, er arbeidsom og kunnskapsrik, som en sykepleier skal være. Hun har omsorg for de rundt seg, liker ikke urettferdighet og er aldri redd for å ytre sin mening. Hun er en slik sykepleier alle avdelinger er heldig om de har.

Rikke Bræin ble ferdigutdannet sykepleier desember 1992, og har siden januar 1993 arbeidet på kirurgen på St. Olav, på kar-, bryst- og endokrinkirurgen. Hun hadde i en periode også arbeid inne på Kirurgisk overvåkning. Rikke fyller 55 år i år, noe som vil si at hun har jobbet på karkirurgen over halve livet, i hele 30 år.

 

Opplæring/undervisning

Marcus Sandersen, spesialsykepleier ved gastro akutt

Sandersen har vært ansatt i klinikken i 13 år, og vinner prisen for sitt store engasjement og interesse for fagfeltet han jobber innenfor.

En mann som smiler til kameraet
Spesialsykepleier Marcus Sandersen ble overrasket med prisen for opplæring/udnervisning. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

I begrunnelsen skriver juryen følgende:

Han elsker å undervise, er trygg og engasjert. Han er opptatt av at de rundt han lettere skal forstå – gjennom å gjøre prosedyrer og verktøy mer brukervennlig. Han er kjapp og effektiv i dette arbeidet.

Sandersen deltar aktivt i refleksjon, i avdelingsmøter og i faglige diskusjoner. Ansatte føler seg sett og hørt i møte med den nominerte.

Marcus Sandersen har videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, som kommer alle medarbeidere til nytte gjennom at han tar mye ansvar for nytilsattes opplæring og videre i ansatte-forløpet.

 

Ledelse/organisasjonsutvikling

Mette Skog, avdelingssjef for sykepleie, Orkdal

Æresprisen for ledelse/organisasjonsutvikling går til Orkdal og en tydelig og motiverende avdelingssjef som står midt mellom seksjonsledere og andre ansatte – og mellom klinikksjefer og ledelsen på Øya. Juryen påpeker at dette trolig kan være utfordrende til tider, men at hun takler dette forbilledlig.

En mann som holder en bok
Mette Skog

Prisvinneren har bestandig godt humør og er entusiastisk. Hun er tilgjengelig, har ingen skjulte agendaer og kaller en spade for en spade. Hun er løsningsorientert, nytenkende og har mye pågangsmot for å sørge for at Kirurgisk klinikk blir driftet så effektivt som mulig, med både pasienter og ansatte i fokus.

Prisvinneren hjelper til og legger til rette for legene i stor grad også, selv om dette ikke er hennes ansvarsområde, hun er «limet» som gjør at det er enkelt å få til et godt samarbeid mellom alle gruppene i Kirurgisk klinikk. Hun har ingen koordinator, fagansvarlig, personalrådgiver eller økonomirådgiver på Orkdal som hører til kirurgisk klinikk som kan hjelpe henne med forskjellig administrativt og faglig. 

Hun klarer å motivere både sykepleiere, kirurger, anestesileger, operasjon- og anestesisykepleiere for optimalt samarbeid. Prisvinneren ser muligheter for kreativ utnyttelse av eksisterende ressurser slik at kabalen går opp på alle avdelingene (for eksempel under sommerferieavvikling, har dagpasienter på recovery osv.)

Hun er positiv, har godt humør, flink med mennesker og slik ansatte ser det en god «sjæf».


Les om fjorårets vinnere her: Kirurgisk klinikk delte ut ærespriser (stolav.no)

Komitéen som har tatt stilling til innsendte forslag har bestått av Elin Uggerud, avdelingssjef for sykepleie, Håkon Angell Bolkan, representant for ledelsen på legesiden, seksjonsleder for kontor, Tove-Kristin Løvhaug, og administrasjonskoordinator Skjalg Nesjan.

Gratulerer til vinnerne!