Direktørens julemøte med prisutdelinger på St. Olavs hospital

Disse har utmerket seg i året som har gått

Direktørens julemøte er tiden for å se tilbake og fremheve alt det gode som har skjedd på St. Olav det siste året. I år ble hederen rettet mot en glødende og kunnskapsrik fagekspert, en forskningsgruppe med oppsiktsvekkende resultater – og ikke minst en mjuk og pelskledd tass fra barneavdelingen.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 15.12.2023
En kvinne som gir et papir til en annen kvinne
Sykehusdirektør Grethe Aasved delte ut priser og hedret ansatte under Direktørens julemøte 15. desember. Her overrasker hun fagekspert og sykepleier Trine-Lise Gunnesmo med Arbeidsmiljøprisen for 2023. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Som tidligere år var det også i år duket for prisutdeling i det store auditoriumet på Kunnskapssenteret siste fredag før juleferien. Foran de mange oppmøtte fikk administrerende direktør Grethe Aasved anledning til å ønske god jul og trekke fram noen av de som har utmerket seg i året som har gått.

– Denne halvtimen i desember er en av de fineste stundene jeg har på sykehuset i løpet av året. Og det er fordi jeg - og vi - får muligheten til å hedre noen av dere litt ekstra, innledet Aasved.

En person som holder et stykke papir;
Administrerende direktør Grethe Aasved hedret ansatte under julemøtet fredag 15. desember. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Håper på enklere hverdag

Til tross for at julen nærmer seg og noen får en velfortjent ferie med familie og venner, er bakteppet at det fortsatt er krevende tider ved St. Olavs hospital.

– Jeg vet jeg sa det i fjor og året før – og året før der også. Og jeg skulle så gjerne sagt noe annet i år. Dere fortjener verdens største julegave alle sammen, men med den økonomiske realiteten vi står i har jeg dessverre ikke rom for å gi dere noe. For hver hundrelapp jeg kunne gitt dere, finansieres én og en halv stilling i ett år. Alle sykehus sliter nå økonomisk, men St. Olav er satt i en helt spesiell situasjon på grunn av Helseplattformen, påpeker direktøren. 

– Mitt fokus vil derfor fortsatt være å gjøre alt jeg kan for at dere snarest mulig skal få en enklere hverdag. Og jeg lover dere å fortsette å være åpen og ærlig om alt det vi skal stå i sammen neste år.

– Takk for at jeg får være her med dere

Seansen ble tradisjonen tro avsluttet med allsang til Deilig er Jorden, med direktøren selv akkompagnerende bak pianoet.

– For meg blir denne sangen en bønn og en takk for at jeg får lov til å være her sammen med dere. For jeg tenker samtidig på våre kolleger andre steder i verden, som blir bombet og drept mens de er på jobb, sier Aasved.

Men før direktøren satte seg bak pianoet var det tid for dagens høydepunkt – utdelingen av tre priser: Årets publikasjon 2022, Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt 2023 og Arbeidsmiljøprisen 2023.

Vinnerne ble kalt opp på scenen i tur og orden, der de mottok blomster, diplomer og stående applaus fra salen.

 

Dette er vinnerne:


Årets publikasjon 2022

«Effect of Spinal Cord Burst Stimulation versus Placebo Stimulation on Disability in Patients With Chronic Radicular Pain After Lumbar Spine Surgery - A Randomized Clinical Trial»
JAMA 2022; 328(15): 1506-1514

Nevroklinikken

Førsteforfatter: Sozaburo Hara
Sisteforfatter: Sasha Gulati
Medforfattere: Hege Andresen, Ole Solheim, Sven M. Carlsen, Terje Sundstrøm, Greger Lønne, Vetle V. Lønne, Kristin Taraldsen, Erling A. Tronvik, Lise R. Øie, Agnete M. Gulati, Lisa M. Sagberg, Asgeir S. Jakola, Tore K. Solberg, Øystein P. Nygaard og Øyvind O. Salvesen

En gruppe mennesker som holder blomster
Nevroklinikken fikk prisen for Årets publikasjon 2022. Fra venstre: Dekan Siri Forsmo, klinikksjef Geir Bråthen, medforfatter Øystein P. Nygaard, sisteforfatter Sasha Gulati, førsteforfatter Sozaburo Hara og direktør Grethe Aasved. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital 

Kroniske smerter etter ryggkirurgi er kjent for å være vanskelig å behandle, og studien som vinner prisen for Årets publikasjon for 2022 omhandler bruken av ryggmargstimulering som behandling for kroniske smerter etter operasjon i korsryggen. Denne behandlingen har vært flittig brukt – og i økende grad – i 50 år. Dette til tross for svak dokumentasjon for at dette er effektiv behandling.

I denne placebokontrollerte randomisere klinisk studien, som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA, har problemstillingen blitt undersøkt hos 50 pasienter ved St. Olavs hospital. Pasientene gjennomgikk to perioder med reell stimulering av ryggmargen, samt to perioder med placebostimulering (ingen stimulering) i tilfeldig rekkefølge over totalt 12 måneder.

Resultatene viser at det ikke er signifikante forskjeller med hensyn til selvrapporterte funksjonsbegrensninger ved placebostimulering og reell elektrisk stimulering. Enkelt forklart viser studien altså at behandlingen har liten effekt.

Det ble i år mottatt 14 nominasjoner. Vurderingskomiteen har bestått av viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen, forskningssjef Haakon Skogseth, klinikksjef Hilde Pleym, fagdirektør Birger Endreseth og prodekan forskning Torstein Baade Rø.

Prisen er på 100.000 kroner.

 

Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt 2023

«Tryggende tiltak for barn/ungdom 0-18 år for å forebygge tvang ved prøver, undersøkelser og behandling i sykehus» - Gusse-prosjektet

Barne- og ungdomsklinikken

En gruppe mennesker som poserer med en person i et bjørneklær
Prisen for Årets tjenesteinnovasjonsprosjekt gikk til "Gusse-prosjektet", her representert ved (f.v.) Ragnhild Rønningen, Solrun Pettersen, Gusse, Tore Hassel og Else Marie Stålen. Til høyre direktør Aasved. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Juryen trekker frem at årets vinner på en forbilledlig måte har utviklet flere tiltak for å unngå bruk av tvang mot barn i alderen 0 - 18 år, både ved prøvetaking, undersøkelser og behandling på somatisk barneavdeling.

Før prosjektet startet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant sykepleiere ved barneavdelingen ved St. Olav, der så og si alle svarte at de hadde brukt tvang mot barn det siste året. 47 prosent svarte noen ganger, 43 prosent svarte ukentlig.

Dette ville prosjektdeltagerne gjøre noe med. Dermed ble det gjennom prosjektet utviklet en «Behandlingspyramide - forebygging av tvang», som beskriver hvordan man ved Barne- og ungdomsklinikken tenker seg at man kan jobbe målrettet og systematisk med å forebygge tvang. Der handler det om å starte med de minst inngripende tiltakene først, og at det skal være obligatorisk for alle barn. Sykehusets nye maskot Gusse grevling har vært en sentral del av prosjektet, både utad og ved bruk i avdelingen.   

Prosjektet har gjennomført en ny spørreundersøkelse nå etter innføringen, og svarene viser tilnærmet null grad av tvang.

Juryen mottok fem nominasjoner til prisen, som er på 15.000 kroner.

 

Arbeidsmiljøprisen 2023

Trine-Lise Gunnesmo
Sykepleier og fagekspert ved Lungemedisinsk poliklinikk

Et par kvinner som holder blomster
En overrasket og glad Trine-Lise Gunnesmo ble ropt opp som vinner av Arbeidsmiljøprisen 2023. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Arbeidsmiljøprisen går i år til en av St. Olavs sykepleiere som virkelig har stilt opp for sine kolleger under innføringen av Helseplattformen.

– Det har vært en krevende prosess, men takket være Trine-Lise har ansatte i poliklinikken sett og erfart at det alltid er bedring i sikte, skriver kollegaene som har nominert henne.

I nominasjonen skriver de også at hun har jobbet målrettet mot bedre arbeidsflyter for alle ansatte på klinikken. Hun hjelper ikke bare sykepleierne med løsninger, men også merkantile og leger har nytt godt av hennes veiledning. Kvalitet, sporbarhet og lovgivning står i fokus når hun jobber.

Hun har steppet inn som vikar for pasientkoordinatorene, og har dermed fått et unikt innblikk i merkantil arbeidsflyt.

– I ei vanskelig tid med store utfordringer, har hun støttet merkantilt ansatte både faglig og emosjonelt. Å optimalisere deres arbeidsflyt har vært høyt prioritert hos henne. Hun blir også aktivt oppsøkt av legegruppen for support, heter det i nominasjonen.

– Hun er lett å spørre, hun er alltid tilgjengelig, og hennes kunnskapsnivå blir lagt merke til. Alle skulle hatt en som henne i sin avdeling, mener hennes kollegaer.

Arbeidsmiljøprisen er på 15.000 kroner.

 

Les om tidligere prisutdelinger:

2022: Heder til ansatte i utfordrende førjulstid - St. Olavs hospital HF (stolav.no)
2021: Prisdryss og god sommer - St. Olavs hospital HF (stolav.no)  


Fikk du ikke med deg utdelingen i KA12? Her kan du se opptak av julemøtet (stream)