Ny klinikk etablert ved St. Olavs hospital

Fra 1. januar ble Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og Klinikk for kliniske servicefunksjoner formelt slått sammen til en ny klinikk; Rehabiliteringsklinikken.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 17.01.2023

Arbeidet med omorganiseringen fortsetter nå for å fullstendig fusjonere de to klinikkene i løpet av 2023.

Bakgrunnen for sammenslåingen er et ønske om å utnytte potensialet som ligger i å se rehabiliteringsfaget i et større perspektiv – fra akuttfase til rehabiliteringsfase.

Sterkere fagmiljø

Målet er at en felles organisering skal gi et bedre utgangspunkt for tettere samhandling i pasientforløp – og et sterkere faglig samarbeid innen både utdanning og forskning.

Bilde av Geir Bråthen, konstituert klinikksjef

Geir Bråthen er midlertidig klinikksjef og skal lede arbeidet med å fullstendig fusjonere de to klinikkene. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

– Å samle ressursene og kompetansen i en større klinikk fremfor å ha to små, vil kunne gi et sterkere og mer robust fagmiljø totalt sett, skriver administrerende direktør i sin beslutning. 

Det jobbes for tiden med å rekruttere en ny klinikksjef til den nyetablerte klinikken.

Geir Bråthen konstituert

Som en midlertidig løsning er Geir Bråthen konstituert som klinikksjef for Rehabiliteringsklinikken fra 1. januar og inntil en ny klinikksjef er på plass. Bråthen vil samtidig ivareta stillingen som klinikksjef ved Nevroklinikken.

– Det arbeides nå med å gjøre de nødvendige endringer i systemene slik at klinikkene faktisk blir samlet, med blant annet felles budsjett og regnskap, sier Bråthen. 

I tillegg er avdelingssjef i Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Britt-Elin Lurud, og kst. klinikksjef ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Anne Sørlie, konstituert som assisterende klinikksjefer i den nye klinikken. Dette for å sikre en god sammenslåingsprosess med fokus på både faglige og arbeidsmiljømessige faktorer. Det er ikke lagt opp til å videreføre disse funksjonene permanent. 

Dagens avdelings- og seksjonsstruktur skal inntil videre videreføres for å bidra til å sikre likeverdighet for de fusjonerte klinikkene.