Skadepoliklinikken flytter til Bevegelsessenteret

Torsdag 1. juni 2023 flytter Skadepoliklinikken ved St. Olavs hospital fra Akutten og Hjerte-lungesenteret til Bevegelsessenteret. Avdelingen bytter også navn til Ortopedisk skademottak. Det er til denne avdelingen Øyeblikkelig hjelp-pasienter nå skal henvises fremover.

Trine Nordgård Stensaas
Publisert 31.05.2023

Pasienter som skal hit, henvises av fastlege eller legevakt.​


I tillegg til skademottaket vil Ortopedisk og plastikkirurgisk poliklinikk favne den øvrige polikliniske driften. Dette gjelder også kontrollene som tidligere var på skadepoliklinikken. 

Ny skilting er planlagt på plass fra flyttetidspunktet. Det gjøres ingen endringer med telefonnummer i forbindelse med flyttingen. 


Kart - Fra legevakta til røntgenavdeling
 


Kart - Fra røntgenavdeling til ortopedisk skademottak