8. mars 2024

Nytt radioaktivt legemiddel kan påvise brystkreft mer presist

St. Olavs hospital produserer for første gang et nytt radioaktivt legemiddel med mål om å forbedre diagnostikk av brystkreft, og det skjer på selve kvinnedagen 8. mars.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 08.03.2024
En gruppe mennesker i laboratoriefrakker på PET-senteret på St. Olav
Produksjon av nytt radioaktivt legemiddel på St. Olav: Avdelingssjef ved Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk, Marianne Leirdal Stokkan, professor ved NTNU, Live Eikenes, prosjektmedarbeider og førsteamanuensis ved NTNU, Beathe Sitter og overlege i nukleærmedisin, Håkon Johansen. Foto: Geir Otto Johansen

Presis diagnostikk av brystkreft er viktig for å kunne gi best mulig behandling, men også for å bidra til å redusere overbehandling. Bildeundersøkelsene som brukes i dag (MR, CT og scintigrafi) er ikke alltid nøyaktige nok.

PET er en annen bildeundersøkelse hvor det injiseres et radioaktivt legemiddel som har som oppgave å påvise sykdom/sykdomsaktivitet. Norske brystkreftpasienter kan få tilbud om PET-undersøkelse også i dag, men da med injisering av radioaktiv glukose (FDG) før man skannes i en PET-maskin. Dette har begrenset opptak i småsvulster og i noen undertyper av brystkreft.

Slik foregår en PET-undersøkelse


Ved St. Olav og NTNU samarbeider vi nå om å komme i gang med et nytt radioaktivt legemiddel, 18F-FAPI PET for brystkreftpasienter. Dette nye legemiddelet binder seg til støttevevet i brystkreften, og flere studier har vist at metoden gir mer presis diagnostikk sammenlignet med metodene som benyttes i dag.

En person som ser på en datamaskin med røntgenbilder på skjermen
Mer presis: Her ser man et bryst med kreft, der det er tatt bilder med dagens metode (FDG) og med det nye legemiddelet (FAPI). Den lysende kulen til høyre på FAPI-bildet viser en svulst. Det illustrerer hvor mye bedre og mer presis man kan diagnostisere brystkreft med denne metoden. Bildene er hentet fra en publisert studie. Foto: Geir Otto Johansen

8. mars 2024 gjennomførte PET-senteret ved St. Olavs hospital den første produksjonen av 18F-FAPI. Dette er første produksjon i Norge hvor formålet er tilvirkertillatelse, og et viktig skritt på veien mot at dette radioaktive legemiddelet kan benyttes på pasienter med brystkreft.

En person i en røntgenmaskin. Helsepersonell håndterer personen
PET-undersøkelse: Slik ser det ut når man tar en PET-undersøkelse. Radiograf Odd Rune Sørli. Foto: Geir Otto Johansen

Les også:

Nytt radioaktivt legemiddel kan avdekke Alzheimer

St. Olav produserer radioaktive legemidler selv