Blå bakgrunn

Det integrerte universitetssykehuset

Universitetssykehuset

Det nye universistetssykehuset i Trondheim sto ferdig høsten 2013. Sykehus- og universitetsarealer er tett integrert i de nye byggene og de fysiske forutsetningene for et integrert universitetssykehus er gode.

Allerede i 2010 fikk en arbeidsgruppe i oppgave å foreslå en tiltakspakke for tettere integrering mellom St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU.

Realiseringen av det nye universitetssykehuset innebærer et stort potensial og en forpliktelse for sykehus og universitet til en utstrakt integrasjon av virksomhetene. Det overordnede målet for aktiviteten ved det integrerte universitetssykehuset er god folkehelse basert på høy kvalitet og god ressursutnyttelse i pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

"Det er dokumentert sammenheng mellom kvalitet på forskning og kvalitet på pasientbehandling. Samtidig vet vi at det går for lang tid før ny kunnskap resulterer i forbedret klinikk. Fremragende behandling er også avhengig av høy kvalitet på praktisk og teoretisk utdanning.

Universitetssykehuset i Trondheim er bygd integrert, og eies i fellesskap av NTNU og St. Olavs hospital i et tingsrettslig sameie. Den bygningsmessige integreringen skal videreføres i organisatorisk integrering.

"Formålet er mer og bedre forskning, bedre utdanning og kortere vei fra kunnskap til praksis".

(Sitat fra strategi og forbedringsprogram for St. Olavs hospital 2017).

Integrert universitetssykehus: Fortsetter samordningen (fra nyhetsarkivet 27.5.2016)

Historien om St. Olavs hospital

Sist oppdatert 12.02.2024