Behandlingshjelpemidler

Utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling leveres ut etter avtale med behandlingsansvarlig klinikk.

Tjenesten leveres av Regional enhet for behandlingshjelpemidler (REB) som er en seksjon under Medisinsk teknisk avdeling (MTA).

Om behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Behandlingshjelpemidler er en del av det medisinske behandlingsopplegget som blir benyttet for å bedre pasientens medisinske tilstand.

Eksempler på behandlingshjelpemidler er både forbruksmateriell som sonder, kompresjonsplagg og bandasjemateriell, og medisin teknisk utstyr som CPAP, insulinpumper, forstøvere for hjemmebehandling.

Retten til å få låne et behandlingshjelpemiddel forutsetter at pasienten er registrert i Folkeregisteret. Adressen bestemmer hvilken behandlingshjelpemiddelenhet man hører til, det er ikke fritt valg av BHM-enhet.

Et behandlingshjelpemiddel er personlig, men bare til låns. Utstyret lånes ut til en navngitt person og skal kun brukes av denne personen. Det skal leveres tilbake til REB når det ikke er bruk for det lengre. Vi fører register over hvilken pasient som har lånt det spesifikke utstyret og resirkulerer utstyr som kommer inn slik at det kan brukes på nytt, det er samfunnsøkonomisk og miljøvennlig.​​

Sist oppdatert 21.05.2024