E-post til sykehuset

Du kan sende e-post til St. Olavs hospital. 

E-post er en usikker kanal og av personvernhensyn må vi være forsiktige:

Vi har ett felles e-postmottak (post@stolav.no) som fordeler post til riktige personer på sykehuset. De fleste avdelinger har også egen e-postadresser. 

Hvis du ikke kjenner e-postadressen til en ansatt på St. Olav, anbefaler vi at du sender e-posten til vårt felles e-postmottak.

Sist oppdatert 04.06.2021