Dialogmøte med kommuner i Midt-Norge

ObeCe inviterer til dialogmøte med regionens kommuner der tema er "Samarbeid om utfordringen med overvekt og fedme i befolkningen".

Publisert 10.03.2023

Illustrasjon av tre mennesker med en sirkel mellom seg.
​​

Målgruppen er folkehelsekoordinatorer, helsepersonell og andre interesserte som jobber innen forebygging og behandling av barn, ungdom og voksne med overvekt og fedme. 

Hensikten er å bli bedre kjent med hverandre, dele erfaringer og utfordringer fra praksisfeltet. 

Send mail til fedmeforskning@stolav.no​ for spørsmål og påmelding til dialogmøte.