Pasientkurs

Gruppetilbud for ungdom og foreldre

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og autismeteamet ved Habilitering for barn og unge ved Lian (HABU) inviterer til kursgruppe for ungdom med autisme. Ungdommene må være tilknyttet BUP. Hver gruppe har plass til 10 ungdommer, og foreldre inviteres til å delta i en parallell erfaringsgruppe.

Tid og sted

Erfaring fra tidligere kurs har vist at ungdommene får ny kunnskap og en mulighet til å dele erfaringer med andre, som bidrar til en positiv identitetsutvikling. Noen av temaene i kurset er: diagnose, identitet, ungdomstid, følelser/sensoriske vansker, stress, det sosiale livet, skole og fremtidsplaner. Foreldregruppene vil berøre de samme temaene som ungdommene har i sine grupper.

Kurset har oppstart 13/2-24, kl. 14-15.30, i lokaler på BUP Rosten. Kursene avholdes annenhver uke, og det er 8 møter totalt. Vi alternerer ukedager mellom tirsdag og torsdag, for å unngå høyt fravær på ett skolefag.

Kursdatoene for våren er: 13/2, 29/2, 14/3, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5.

Henvisning til dette tilbudet er via behandler i BUP.

Gruppetilbud for ungdom og foreldre.pdf

Kontakt